AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Jan 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कलिंगडच्या चांगल्या वाढीसाठी योग्य अन्नद्रव्याचे नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. बिभीषण कामटे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी 0:५२:३४ @३ किलो ठीबकद्वारे द्यावे.
717
204