Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Sep 18, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
धान पिकातील लोम्बी वरील ढेकुण
धान पिकातील लोम्बी वरील ढेकुणच्या शरीरातून खराब वास येतो, त्यामुळे यास धानातील खराब ढेकुण म्हणून ओळखले जाते. हा ढेकुण धान्याच्या दुधाळ अवस्थेत लोम्बीतील रस शोषण करतात. शेतात अश्या प्रकारचे ढेकुण दिसताक्षणी योग्य उपाययोजना करावी.
फेसबुक, वॉट्सअॅप किंवा मेसेजपैकी कुठलाही खालील पर्याय वापरुन आता इतर शेतक-यांसह हे लगेच शेयर करा.
302
9