Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Sep 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
भुईमुग मधील अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव -श्री केवल विनोद भाई राखोलिया राज्य - गुजरात सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
603
20