Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Oct 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
उत्तम व्यवस्थापन केलेली झेंडूची बाग
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नितीन जाधव राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
1344
82