Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Jun 18, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
वेलवर्गीय पिकांच्या गोलाकार वाफ्याच्या बांधावर झेंडु लावा.
नाग आळीसाठी झेंडु हे सापळा पिकाचे काम करते. म्हणून झेंडूची लागवड शेताच्या सभोवताली करून आपण वेलवर्गीय पिकांमध्ये या कीटकाचा प्रादुर्भाव कमी करू शकतो.
फेसबुक, वॉट्सअॅप किंवा मेसेजपैकी कुठलाही खालील पर्याय वापरुन आता इतर शेतक-यांसह हे लगेच शेयर करा.
149
7