AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Feb 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
मोहरी पिकासाठी हानिकारक कीड माहिती आहे का?
मोहरी पिकामध्ये पेंटेड बग हे कीटक समूह करून त्यामधील रस शोषून घेतात.जर यामुळे नुकसानाने आर्थिक गाठली असेल, तर नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करावी.
203
30