Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Jul 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
भेंडीवरील रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सुनील राजमाने राज्य - महाराष्ट्र उपाय - स्पिनोसॅड ४५ % एस सी ७ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
278
7