Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Mar 17, 05:30 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
फुलकोबी गड्ड्याचा आकार वाढावा
फुलकोबीचा गड्डा चांगला फुगण्यासाठी लागवडीनंतर 45 दिवसांनी 25 ग्रॅम/पंप न्यूट्रीबिल्ड ग्रेड-2 सोबत 100 ग्रॅम/पंप विद्राव्य 0:52:34 एकत्र करून फवारावे. फुलकोबीच्या पिकाबद्दलचा सल्ला उपयुक्त वाटला तर पिवळ्या रंगाचा अंगठा/लाईक दाबा म्हणजे तुम्हाला फुलकोबी
497
24