AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Sep 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
झेंडूचे निरोगी व आकर्षक शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. समाधान रहाडे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २0 ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
2015
4