AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Aug 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
निरोगी व आकर्षक असलेले झेंडूचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. मुरारी गावडे राज्य -महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
280
6