Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Jul 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
आकर्षक व निरोगी असलेली झेंडूची बाग
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. मोहम्मद राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी. ठळक वैशिष्ठे - योग्य पाणी व रोग व्यवस्थापन
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
1360
8