AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Jan 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
भुईमुगवरील बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे उतपादानात झालेली घट
शेतकऱ्याचे नाव -श्री कृष्णमुर्ती राज्य - आंध्रप्रदेश उपाय - १२ %कार्बेन्डॅझिम +६३ % मॅन्कोझेबची ४० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
367
82