Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Feb 17, 05:30 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
कलिंगड फळाची निगा
कलिंगडाचे फळ पोसत असताना जमिनीतील उष्णता तसेच पाणी यापासून फळाचे रक्षण करण्यासाठी फळाखाली कागद किंवा पाचटाचा थर द्यावा. अशा पद्धतीने प्रत्तेक फळाचे रक्षण होऊन गुणवत्ता सुधारते. कलिंगड आणि खरबूज बद्दलचा सल्ला उपयुक्त वाटला तर पिवळ्या रंगाचा अंगठा/लाईक द
249
0