Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Aug 17, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
सोयबीन पिकात पाने खाणार्‍या अळीचे प्रभावी नियंत्रण
सोयबीन पिकात पाने खाणार्‍या अळीच्या नियंत्रणासाठी क्लोरोन्ट्रीनिप्रोल 18.5% एस सी @ 7 मिली / पंप किंवा फ्लुबेन्डीआमाईड 20% डब्ल्यू डी जी @ 10 मिली /पंप फवारावे व त्याच प्रमाणे अधिक प्रभावी नियंत्रण करण्यासाठी रासायनिक किट नाशकासोबत निंबोळी अर्क फवारणीसाठी
फेसबुक, वॉट्सअॅप किंवा मेसेजपैकी कुठलाही खालील पर्याय वापरुन आता इतर सोयाबीन शेतक-यांसह हे लगेच शेयर करा
106
3