AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Feb 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपल्या कुटूंबातील शेतकरी महिला 'अॅग्रोस्टार' अॅप चा वापर करतात का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
644
2