ગોહીલ‌.રાજવીર સિંહ
Gujarat
26 Aug 19, 10:53 AM
0
0
1
0
D
Dangodara Arjanbhai Nathubhai
Ambada, Gujarat
26 Aug 19, 10:50 AM
0
0
0
0
Patel Narendrabhai
Gujarat
26 Aug 19, 10:49 AM
pana upar talks che
0
0
0
0
Hasmukh Tarbundiya
Gujarat
26 Aug 19, 10:44 AM
kevo se kapas mitro
1
0
0
0
D
Dangodara Arjanbhai Nathubhai
Ambada, Gujarat
26 Aug 19, 10:38 AM
3
0
0
0
Kishan Dholariya
Gujarat
26 Aug 19, 10:38 AM
hiii
1
0
1
0
dabhind Himat bhai
Gujarat
26 Aug 19, 10:37 AM
1
0
0
0
Kishan Dholariya
Gujarat
26 Aug 19, 10:36 AM
hiii
1
0
0
0
ખેર હીરાભાઈ
Navrangpura, Gujarat
26 Aug 19, 10:31 AM
કપાસ ના સોડ પિળા થઈ ગયા છે પાન ઉપર કાણા દેખાય છે માટે ઉપાય બતાવવા મહેરબાની કરશો જય કીશાન
1
1
0
0
V
Velani
Sakhpar Mota, Gujarat
26 Aug 19, 10:29 AM
lili iyal
0
0
0
0
J
Jyadeep
Pajod, Gujarat
26 Aug 19, 10:24 AM
0
0
0
0
I
Inayat
Gujarat
26 Aug 19, 10:23 AM
2
0
0
0
LIMBADIYA PRABHUBHAI KHIMJIBHAI
Gujarat
26 Aug 19, 10:18 AM
ફાલ સુકાઈ જાય છે
1
0
0
0
Makwana Dashrath
Gujarat
26 Aug 19, 10:11 AM
ama sukaravu btspesal ane lansar gold sati dava saru rijlt malunathi
0
1
1
0
Dilip Patel
Silvassa, Dadra and Nagar Haveli
26 Aug 19, 10:11 AM
papaya kheti
0
0
1
0
જશવંત સિંહ રાજ
Gujarat
26 Aug 19, 10:04 AM
હમારા કેળ પાક માં કેળા લાલ ડાઘ પડી જાય છે તો તેને નિયંત્રિત કરવા માટે તમારા પાસે નિયંત્રણ ની માહિતી આપો
0
0
0
0
Bhavesh Patel..cikhli
Gujarat
26 Aug 19, 10:03 AM
parval ma su tritment karu 2 month thaya che
2
0
0
0
Mori Chatur Bhai Vasudev Bhai
Gujarat
26 Aug 19, 10:01 AM
2
0
0
0
Ashok
Pavadasan, Gujarat
26 Aug 19, 09:59 AM
ફળ ની સાઇઝ વધારવા માટે કયું ખાતર આપવું જોઈએ
1
0
0
0
M
Maganbhai Changela
Gomta, Gujarat
26 Aug 19, 09:59 AM
0
0
0
0
കൂടുതൽ കാണു