AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ഗോവിന്ദ് ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 50% + സൈപെർമെത്രിൻ 5 % ഇസി പമ്പിന് 15 മില്ലി എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
67
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
കരിമ്പ് വിളയിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
വെള്ളം കയറുന്നതും നൈട്രജൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വെള്ളീച്ച ആക്രമണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. വേനലിലെ വരൾച്ചയും മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഈ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
88
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
കരിമ്പിൻറെ കരുത്തുള്ളതും നല്ലതുമായ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദീപക് ത്യാഗി സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 100 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎപി, 50 പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ , 100 കിഗ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
85
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
ജപ്പാനിലെ നെൽകൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യ
1. ഞാറുകൾ മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് അവയെ ചകിരിച്ചോറ് ട്രേകളിൽ തയാറാക്കുന്നു. 2. യന്ത്രത്തിൽ സ്വയം വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ,...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Владимир Кум(Japan technology)
85
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
കളവിമുക്തവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായി മുളക് തോട്ടം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ വികാഷ് ഗോരെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12: 61: 00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
73
14
വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
84
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
മുളക് വിളയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. മോഹൻ പട്ടേൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയുജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
86
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 10:00 AM
പപ്പായ – പ്രധാന രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും
പപ്പായ ലോകത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഴമാണ്. വാഴപ്പഴം കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെടിയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ പഴത്തിൽ മുഴുവൻ ഔഷധഗുണങ്ങളാണ്. കറചാട്ടം...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
77
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രയോജനകരമായ മൃഗപരിപാലന നിർദേശങ്ങൾ
മൺസൂൺ കാലത്തെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ചില മുൻകരുതലുകളുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
91
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 04:00 PM
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം തക്കാളിയുടെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നു
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ഉമിത് ഉക്രിദെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 18.8%എസ്എൽ പമ്പിന് 15 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
91
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 PM
ജൈവ വളമെന്ന രീതിയിൽ ട്രൈക്കോഡെർമ വിറിഡേയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ
ആമുഖം: ഈ സീസണിൻറെ തുടക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പച്ചക്കറി നടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. മണ്ണിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി തൈകൾക്കായി മണ്ണിൽ രാസ കുമിൾനാശിനികൾ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
70
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 04:00 PM
പരമാവധി കോളിഫ്ളവർ വിളവിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സതിഷ് റോഡെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: 19: 19:19, 3 കിഗ്രാം വീതം ഏക്കറിന് തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
58
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 04:00 PM
വെള്ളരിയിലെ ഇലതുരപ്പൻ കീടത്തിൻറെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അജിത്ത് സംസ്ഥാനം: തമിഴ് നാട് പരിഹാരം: കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50 % എസ്പി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
61
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജൂട്ട് നിർമ്മാതാക്കൾ. 2. കരിമ്പിൻറെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താപനില 20° സെൽഷ്യസ് ആണ്. 3. കേന്ദ്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ്...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 19, 04:00 PM
ആകർഷകവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ ചെറുനാരങ്ങ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പൊന്നത്തോട റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം: ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
67
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 04:00 PM
മുളകിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. എൻ.എസ്. ശങ്കർ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ്എൽ പമ്പിന് 15 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
81
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 10:00 AM
വെളുത്തുള്ളി കൃഷിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുൾച്ചിംഗ്
വെളുത്തുള്ളികൃഷി ഉള്ളി വിളകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷികളിലൊന്നാണ്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമായാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
76
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 04:00 PM
പീച്ചിങ്ങത്തോട്ടത്തിൻറെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സോമനാഥ് ബോയെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: 19:19: 19 ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
72
6
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം തടയാനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും വിള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
81
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
നിലക്കടല വിളയിലെ പോഷകക്കുറവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ബരാദ് മാൻസിംഗ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഒരേക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം സൾഫർ 90 % രാസ കീടനാശിനികളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഇടുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
71
37
കൂടുതൽ കാണു