AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jun 19, 10:00 AM
മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ തീറ്റ രീതി
പ്രയോജനങ്ങൾ: കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം. കാലിത്തീറ്റ പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ചെറിയ കാലയളവിൽ പരമാവധി വിളവ്.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  https://vigyanashram.wordpress.com
24
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jun 19, 06:00 AM
മല്ലിയിലെ മുഞ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണം
വേപ്പെണ്ണ 50 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പ്-അധിഷ്ഠിതമായ രൂപവൽക്കരണങ്ങൾ 20 മില്ലി ( 1 ഇസി 40 മില്ലി വരെ(0.15 ഇസി) 10 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക, കീടനാശിനി അവക്ഷിപ്തങ്ങൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
35
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 04:00 PM
കാപ്സിക്കത്തിലെ ഇലപ്പേൻ ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അംബ്രിഷ് സംസ്ഥാനം: കർണാടക പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയുജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
44
0
വരുന്ന ഖാരിഫ് സീസണിൽ നിങ്ങൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വിള ഏതാണ്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
211
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 06:00 AM
മുളക് തൈകൾ മാറ്റി നട്ട് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഗ്രാന്യൂളുകൾ ഇടുക
കാർബോഫ്യുറാൻ 3ജി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3 ജിആർ തൈകൾക്ക് ചുറ്റും മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇലപ്പേനിൽ നിന്നും എളുപ്പം സംരക്ഷണം നൽകും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
100
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 04:00 PM
സോയാബീൻ തോട്ടത്തിൻറെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. രോഹൻ മാലി സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം വീതം 18 :46: 0, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ 90 % എന്നിവ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
274
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 10:00 AM
(ഭാഗം-2) അശ്വഗന്ധ കൃഷിരീതികൾ: ഔഷധ സസ്യം
നഴ്സറി പരിചരണവും മാറ്റി നടലും: നടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് നന്നായി കിളച്ച് ഉഴുതുമറിക്കുകയും അതിൽ ധാരാളം ഫലപുഷ്ടിക്കാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ, ജൈവ വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക....
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
238
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 06:00 AM
വഴുതന മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് തൈകൾക്കുള്ള പരിചരണം
മാറ്റി നടുന്നതിന് മുമ്പ്, വേരുകൾ കീടനാശിനി ലായിനിയിൽ (ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8, 7 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്) ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് മുക്കിവെയ്ക്കുക, ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
104
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 06:00 PM
(ഭാഗം-1) കന്നുകാലികളിലെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പിൻറെ പ്രാധാന്യം
കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസെമിയ, കാലും വായും ദുർബലമാകൽ തുടങ്ങി അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾകൊണ്ട്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  പശു സന്ദേശ്
136
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 04:00 PM
ഗുണ നിലവാരമുള്ള വാഴപ്പഴം ലഭിക്കാൻ നിർദേശിച്ച വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ആദർശ് സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 13:0:45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
209
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 06:00 AM
വഴുതനയിലെ തണ്ട്, പഴം തുരപ്പന് ഏത് കീടനാശിനിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ എമമെക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ തിയോഡികാർബാ 75 ഡബ്ളിയുപി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
137
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 PM
വിവിധയിനം വിളരീതികളുടെ പ്രാധാന്യം
പരമ്പരാഗത കർഷകർ ഇന്നുവരേക്കും ക്രോപ്പ് റോട്ടേഷൻ (ഇടവിട്ട് വ്യത്യസ്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യൽ), മൾട്ടി ക്രോപ്പിംഗ് (വിവിധയിനം വിളകൾ ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്യൽ), ഇടവിളക്കൃഷി, പോളികൾച്ചർ...
ജൈവ കൃഷി  |  http://satavic.org
336
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
പരമാവധി കരിമ്പ് വിളവിന് അനുയോജ്യമായ വളത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ജിതേന്ദ്ര കുമാർ സംസ്ഥാനം: ഉത്തർ പ്രദേശ് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 100 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎപി, 50 കിഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ 90%, 100 കിഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
310
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
പരുത്തിയിൽ മുഞ്ഞബാധ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുക?
സ്പിനെടോറം 11.7 എസ് സി, 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി 10 ഗ്രാം, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
281
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jun 19, 04:00 PM
നാരങ്ങയിൽ പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കാൻ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. കിഷോർ സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 0:52:34 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
229
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jun 19, 11:00 AM
പരുത്തി വിളയിലെ കള നിയന്ത്രണം
വലിയ പ്രദേശത്ത് പരന്നുകിടക്കുന്ന വിളയായതിനാൽ കളകൾ വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നല്ല വിളവിന് നടുന്നത് മുതൽ കളരഹിതമായ 50-60 ദിവസങ്ങൾ വരെ അത്യാവശ്യമാണ്, ഇതില്ലെങ്കിൽ വിളവിൽ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
64
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jun 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ 5നാണ്. 2. കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് (സാന്ദ്രതയേറിയ) മാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ അധികം വിളവ് ഉണ്ടാകും. 3. നാരുകളിലെ രാജാവ് എന്നാണ് പരുത്തി അറിയപ്പെടുന്നത്. 4....
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
77
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jun 19, 06:00 AM
ഓറഞ്ചിലെ മീലിമൂട്ടകളുടെ നിയന്ത്രണം
കീടബാധയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വേപ്പ്-അധിഷ്ഠിത രൂപവൽക്കരണം തളിക്കുക, കീടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ബുപ്രോഫെസിൻ 25 എസ് സി, 20 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
30
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jun 19, 04:00 PM
തക്കാളിയിലെ ഇലതുരപ്പൻ ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സുരേഷ് പൂനിയ സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം: കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ് പി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
336
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jun 19, 06:00 AM
ജമന്തിയിലെ മുഞ്ഞബാധക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുക?
അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി, 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ തൈമോഥോക്സാം 25 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇടവിട്ടിടവിട്ട്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
40
0
കൂടുതൽ കാണു