നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഖാരിഫ് വിളകളുടെ നടീൽ തുടങ്ങിയോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
99
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
കരിമ്പിനുള്ള സെറ്റ് പരിചരണം
നടുന്നതിന് മുമ്പ്, മീലിമൂട്ടയേയും ശൽക്കപ്രാണിയേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സെറ്റുകൾ ഡൈമെഥോയേറ്റ് 30 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ 5 മില്ലി വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
30
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 04:00 PM
കാപ്സിക്കത്തിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടത്തിൻറെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ആനന്ദ്റാവു സാലൂംഖ്യെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 % എസ്എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
53
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 10:00 AM
അശ്വഗന്ധ (അമുക്കുരം) കൃഷിയുടെ രീതികൾ: ഔഷധ സസ്യം (ഭാഗം 1)
അശ്വഗന്ധ അഥവാ അമുക്കുരം നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ അദ്ഭുത സസ്യം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. “അശ്വഗന്ധ” എന്ന പേര് വന്നത് ഇതിൻറെ വേരിന് കുതിരയുടെ മണമായതുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന്...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
70
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 06:00 AM
വെണ്ട വിളയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ തടയാൻ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
തൈയാമെഥോക്സാം 25 ഡബ്ളിയുജി 4ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 70 ഡബ്ളിയുജി 2 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
124
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
പ്രളയസമയത്തെ കന്നുകാലി സംരക്ഷണം
പ്രളയ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ കന്നുകാലി സംരക്ഷണത്തിന് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ: • കന്നുകാലികളെ കെട്ടിയിടരുത്, അഴിച്ചുവിടുക. • പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഉടൻതന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അനിമൽ സയൻസ് സെൻറർ, ആനന്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
115
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
കളയില്ലാത്തതും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ വഴുതനത്തോട്ടം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പാർമർ ധിരജ് സിംഗ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 19:19:19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറും...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
185
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
ബീജാമൃതത്തിൻറെ നിർമ്മാണം
ബീജാമൃതം എന്നത് ചെടികൾക്ക്, തൈകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കും നൽകാവുന്ന ഒരു പരിചരണമാണ്. അത് ഇളംവേരുകളെ ഫംഗസിൽ നിന്നും മൺസൂൺ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ്
267
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മാതളനാരങ്ങയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വളത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. രാഹുൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 13:0:45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
227
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
ചെറിയ പരുത്തിച്ചെടികളെ പുൽച്ചാടികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൂ
അസഫേറ്റ് 75 എസ്പി, 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റമിപ്രിഡ് 20 എസ്പി 7 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
116
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
പീച്ചിങ്ങയുടെ കരുത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യമുള്ള തോട്ടത്തിനും
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ബാസു മാമണി സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 19:19:19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
251
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണ് പുതിയ കേന്ദ്ര കാർഷിക, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രി. 2. വാഴപ്പഴത്തിന് പരമാവധി ജലസേചനം ആവശ്യമാണ്. 3. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
131
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
മാങ്ങയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കേടിനെക്കുറിച്ച് അറിയൂ
ഇത്തരത്തിലുള്ള കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാവിലെ ഗാളീച്ചകളാണ്. ഡൈമെഥോയേറ്റ് 30 ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കീടബാധയുടെ ആരംഭത്തിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
149
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
പരുത്തിയെ കീടവിമുക്തവും രോഗവിമുക്തവുമാക്കാൻ കീടനാശിനി തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്യാരേ കുമാർ റോത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയു ജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
495
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 04:00 PM
നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള കാബേജിന് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പി.എൻ. മഞ്ജു സംസ്ഥാനം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
133
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 10:00 AM
മൂന്ന് വ്യത്യസ്തയിനം മാവുകൾ ഒരു ചെടിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം
മാവുകളുടെ വംശവർധന വിത്ത് നട്ടോ, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വഴിയോ നടത്താം.വിത്തുപയോജിച്ച് വംശവർധന നടത്തുമ്പോൾ, മരങ്ങളിൽ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തവയേക്കാൾ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ബുദിദയാ തനമം ബുആഹ്
565
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
വെള്ളപ്പയർ, ചെറുപയർ എന്നിവയിലെ തൊണ്ട് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുബെൻഡയമൈഡ് 480 എസ് സി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
79
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 04:00 PM
വഴുതനയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദിനേഷ് ഗമിത് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 19:19:19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക, പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറും തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
299
12
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് യഥാസമയം പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
1002
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 04:00 PM
കാബേജിലെ ഡയമണ്ട് ബാക്ക് നിശാശലഭത്തിൻറെ ശല്യം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. എവിഎം വെള്ളിമലൈ സംസ്ഥാനം: തമിഴ് നാട് പരിഹാരം: സ്പിനോസാദ് 45% എസ് സി പമ്പിന് 7 മില്ലി എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
96
0
കൂടുതൽ കാണു