AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
പിങ്ക് ബോൾ വേം എന്ന ചെമ്പൻ പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് രണ്ടാമത് തളിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 10% + ലാംബ്ദ സൈഹെലാത്രിൻ 5% + ഇസഡ് സി 5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
ബാഹ്യ പരാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം
ബാഹ്യ പരാദങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ രോമത്തിലും തൊലിയിലും വളരുകയും പുറമെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തുടർച്ചയായി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
നല്ലയിനം മാതളനാരങ്ങയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പോഷകനിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കെ. ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 13: 0: 45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
79
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 AM
വഴുതനയിലെ പഴം തുരപ്പൻ ബാധയ്ക്ക് ഈ കീടനാശിനികൾ തളിക്കൂ
തിയാക്ലോപ്രിഡ് 21.7 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ പൈറിപ്രോക്സിഫെൻ 5% + ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ 15% ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
14
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
ജെർബെറ പൂക്കൾ ജൈവരീതിയിൽ വളർത്താൻ
ജെർബെറ പൂക്കൾ ആകർഷകവും ദീർഘായുസ്സുള്ളവയുമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹ ചടങ്ങുകളുലും പൂച്ചെണ്ടുകളിലും ഇവ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ പൂക്കൾക്ക് ഇത്രയധികം ആവശ്യക്കാരുള്ളതിനാൽ, ഉയർന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
216
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
കോളിഫ്ലവറിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കീഷോർ സനോദിയ സംസ്ഥാനം - മധ്യപ്രദേശ് നിർദേശം - സ്പിനോസാദ് 45% എസ് സി പമ്പിന് 7 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
52
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിത്തോട്ടത്തിൽ തടങ്ങളിൽ കളകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പച്ച, ഒറ്റക്കായ അഥവാ സാൻറിയം തുടങ്ങിയ കളകളിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ ജീവിക്കുന്നത്, അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ നീങ്ങി പരുത്തി വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവ മാറ്റിയിരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
പരുത്തിയിലെ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. അനിൽ സിംഗ് രാജ്പുത്ത് സംസ്ഥാനം - ഹരിയാന നിർദേശം - ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10: 26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
76
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. ചൈനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെല്ല് ഉൽപാദകർ. 2. സിങ്കിന്റെ അപര്യാപ്തത പരുത്തിയിൽ വെളുത്ത മൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. 3. ഡോ.എൻ.നേനെയാണ് നെല്ലിലെ കഹിറാ...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
66
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 06:00 AM
നിലക്കടല വിത്തുകൾ കൃത്യമായ പരിചരണമില്ലാതെ നടുകയും വൈറ്റ് ഗ്രബ് എന്ന വേരുതീനിപ്പുഴുക്കളുടെ ബാധയുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?
ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി ഹെക്ടറിന് 4 ലിറ്റർ വീതം ജലസേചനത്തിനൊപ്പം നൽകാം. ഈ പരിചരണം തുള്ളിനനയ്ക്കൊപ്പമോ ചെടിയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഈ ലായിനിയിൽ മുക്കിയോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ഗോവിന്ദ് ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 50% + സൈപെർമെത്രിൻ 5 % ഇസി പമ്പിന് 15 മില്ലി എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
67
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
കരിമ്പ് വിളയിലെ വെള്ളീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
വെള്ളം കയറുന്നതും നൈട്രജൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വെള്ളീച്ച ആക്രമണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. വേനലിലെ വരൾച്ചയും മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഈ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
88
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 06:00 AM
ക്യുക്യുർബിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വെള്ളരി, പീച്ചിങ്ങ തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് ചുറ്റും ജമന്തിപ്പൂക്കൾ വളർത്താം.
ജമന്തിയെ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കെണി വിളയായി മാറ്റി നടുക. മുതിർന്ന ഇലതുരപ്പൻ കീടങ്ങൾ അവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനവിളയിലെ കീടബാധയിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
കരിമ്പിൻറെ കരുത്തുള്ളതും നല്ലതുമായ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദീപക് ത്യാഗി സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 100 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം ഡിഎപി, 50 പൊട്ടാഷ്, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ , 100 കിഗ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
85
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
ജപ്പാനിലെ നെൽകൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യ
1. ഞാറുകൾ മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് അവയെ ചകിരിച്ചോറ് ട്രേകളിൽ തയാറാക്കുന്നു. 2. യന്ത്രത്തിൽ സ്വയം വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ,...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Владимир Кум(Japan technology)
85
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 06:00 AM
പരുത്തിക്ക്തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന "മിറിഡ് " മൂട്ട എന്ന സൂക്ഷ്മകീടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം
ഈ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടം ഇലകളിലെ നീര് വലിച്ചെടുക്കുകയും ദ്വാരങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഫലപ്രദവും അന്തർവ്യാപനശേഷിയുള്ളതുമായ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
കളവിമുക്തവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായി മുളക് തോട്ടം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ വികാഷ് ഗോരെ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12: 61: 00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
73
14
വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
84
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 06:00 AM
തേങ്ങയിൽ കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുണ്ടാക്കുന്ന തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം
മുതിർന്ന വണ്ടുകൾ വിരിയാത്ത ഓല മടലിനുള്ളിൽ തുളച്ച് കയറുകയും, അതിനകത്തിരുന്ന് ആഹരിക്കുയും ചവച്ച നാരുകൾ താഴെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഓലകൾ വിരിഞ്ഞു...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
12
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
മുളക് വിളയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. മോഹൻ പട്ടേൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: തൈമെഥോക്സാം 25% ഡബ്ളിയുജി പമ്പിന് 10 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
86
8
കൂടുതൽ കാണു