Looking for our company website?  
വഴുതനയിലെ തളിർ, കായ് തുരപ്പന് ഫിറമോൺ കെണികൾ
ആരംഭത്തിൽ, ഏക്കറിന് 10 എണ്ണം വീതം ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാമാസവും ആകർഷിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നവ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. വിളയുടെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം അരയടി താഴെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
114
1
മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്
യൂറിയ ചേർത്ത് 15-20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ കന്നുകാലികൾക്ക് ആ തീറ്റ നൽകാവൂ. അണുബാധ നീരീക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ കന്നുകാലികളെ ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
106
0
പരുത്തിയിൽ പിങ്ക് ബോൾവേം സാന്നിധ്യം കണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്?
ഏക്കറിന് 10 ഫിറമോൺ കെണികൾവീതം സ്ഥാപിക്കുക. കെണികളിൽ തുടർച്ചയായി നിശാശലഭങ്ങൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ, പ്രൊഫെനോഫോസ് 50 ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
106
3
നെല്ലിലെ ഗന്ധികീടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
ഈ കീടത്തിൻറെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത ദുർഗന്ധം വരുന്നതിനാൽ ഇവ ഗന്ധികീടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നിംഫുകളും മുതിർന്ന കീടങ്ങളും ഒരുപോലെ നെന്മണികളിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
65
0
കന്നുകാലികളുടെ പാദത്തിന് നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം
കന്നുകാലികളുടെ നഖം, ഒരിടത്ത് കെട്ടി, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെട്ടണം. നീളമുള്ള നഖങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ ചലനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
203
0
വെണ്ടയിലെ കായ് തുരപ്പൻ
ലാർവ വളരുന്ന കായ്ക്കകത്ത്കയറുകയും അകത്തിരുന്ന് തിന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വിത്തുറയുടെ രൂപം മാറുന്നു. ആരംഭത്തിൽ, ബാസിലസ് തുറിംഗിനെസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
95
5
പരുത്തിയിലകളിൽ കറുത്ത വഴുവഴുപ്പുള്ള അവക്ഷിപ്തം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
മുഞ്ഞകളുടെ സ്രവം ചെടികളിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ കറുത്ത കരിപോലുള്ള അവക്ഷിപ്തം ഇലകളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. ആർദ്രത 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻറെ എണ്ണം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
211
30
മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്
...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
149
0
വെണ്ടയിലെ ജാസിഡുകളുടെ നിയന്ത്രണം
കീടം ഇലയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻറെ മുട്ടകൾ ഇടുക, അതിനാൽ അവ കാണാൻ കഴിയില്ല. നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു, ഇലകളുടെ പാളികൾ കുറയുന്നതിനാൽ അവ ഒരു കപ്പ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
120
6
ഇതാണ് തക്കാളിപ്പഴത്തിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന നിശാശലഭം
ഈ ശലഭത്തിൻറെ ലാർവ കൃഷിയിടത്തിലെ പുൽച്ചാടികളെയും കളകളെയും ആഹാരമാക്കുകയും, രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ശലഭങ്ങൾ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, പഴത്തിൻറെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
172
17
മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്
കീടനാശിനികൾ തളിച്ച തീറ്റ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് ഒരിക്കലും നൽകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക. കാലിവളർത്തുന്നവർ അവയെ ഫാക്ടറികളുടെയോ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
66
0
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക?
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിൽ മാത്രം തളിച്ച് തുടർന്ന് പരക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക. കടുത്ത ആക്രമണം നേരിടുന്ന ചെടികൾ പിഴുതെടുത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക. ഇവ ചെടികളിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
178
35
മാതളനാരങ്ങയിലെ കായ്തുരപ്പനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം
ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ലാർവ പഴത്തിനകത്ത് കയറുകയും അതിനകത്ത് വളരുന്ന വിത്തുകൾ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫംഗസ്-ബാക്ടീരിയ ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ കയറാനും വാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
83
4
അണുബാധയേറ്റ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അകറ്റി നിർത്തുക
അണുബാധയുളള, കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പുല്ല്, തീറ്റ എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരിട്ട് കയറുകയും ആരോഗ്യത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
233
1
ആത്തച്ചക്കയിലെ (സീതപ്പഴം) മീലിമൂട്ടയുടെ ആക്രമണം തടയാം
മരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ താവളമടിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവ മരത്തിലേക്ക് കയറുകയും വളരുന്ന പഴങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരത്തടിക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
125
5
കാബേജിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ
ചെറിയ ലാർവകൾ കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുകയും ഇലകളിലെ ഹരിതകാംശം കടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഇവ കൂടുതൽ ആർത്തിയോടെ തീറ്റതുടങ്ങുകയും ഇല പൊഴിയുന്നതിന് കാരണമാകുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
131
19
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് തകരാറ് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്
ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രസവിച്ച കന്നുകാലികളിലാണ് റീ-ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഉടൻ തന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
210
1
നിങ്ങൾ പരുത്തിയിൽ ഈ കീടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് ഫ്ലാറ്റിഡ് ഹോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപ്രധാനമായ ഒരു കീടമാണ്. ഇത് പരുത്തി വിളകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
226
34
വഴുതയിലെ തണ്ട്, കായ് തുരപ്പന് എന്ത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കാറ്?
ഓരോ വിളവെടുപ്പിലും കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 4 മില്ലി വീതം, എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
207
23
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം
പശുക്കളിലും എരുമകളിലും റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ഗർഭധാരണം നടക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
416
0
കൂടുതൽ കാണു