Looking for our company website?  
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക?
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിൽ മാത്രം തളിച്ച് തുടർന്ന് പരക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക. കടുത്ത ആക്രമണം നേരിടുന്ന ചെടികൾ പിഴുതെടുത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക. ഇവ ചെടികളിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
9
1
മാതളനാരങ്ങയിലെ കായ്തുരപ്പനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം
ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ലാർവ പഴത്തിനകത്ത് കയറുകയും അതിനകത്ത് വളരുന്ന വിത്തുകൾ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫംഗസ്-ബാക്ടീരിയ ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ കയറാനും വാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
51
0
അണുബാധയേറ്റ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അകറ്റി നിർത്തുക
അണുബാധയുളള, കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പുല്ല്, തീറ്റ എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരിട്ട് കയറുകയും ആരോഗ്യത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
142
0
ആത്തച്ചക്കയിലെ (സീതപ്പഴം) മീലിമൂട്ടയുടെ ആക്രമണം തടയാം
മരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ താവളമടിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവ മരത്തിലേക്ക് കയറുകയും വളരുന്ന പഴങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരത്തടിക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
81
0
കാബേജിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ
ചെറിയ ലാർവകൾ കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുകയും ഇലകളിലെ ഹരിതകാംശം കടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഇവ കൂടുതൽ ആർത്തിയോടെ തീറ്റതുടങ്ങുകയും ഇല പൊഴിയുന്നതിന് കാരണമാകുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
85
4
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് തകരാറ് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്
ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രസവിച്ച കന്നുകാലികളിലാണ് റീ-ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഉടൻ തന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
148
0
വഴുതയിലെ തണ്ട്, കായ് തുരപ്പന് എന്ത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കാറ്?
ഓരോ വിളവെടുപ്പിലും കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 4 മില്ലി വീതം, എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
149
12
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം
പശുക്കളിലും എരുമകളിലും റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ഗർഭധാരണം നടക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
364
0
ഇവ ലെമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്
ചെറിയ ലാർവകൾ പക്ഷിക്കാഷ്ഠം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. വലിയ ലാർവകളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് കൊമ്പുപോലുള്ള രൂപം കാണാവുന്നതാണ്. നഴ്സറിയിലും പുതുതായി വിളഞ്ഞ വിളകൾക്കും ഇവ കനത്ത നഷ്ടം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
89
1
വിളകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് സ്പിറ്റിൽബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണിയാണ്. ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പതപോലുള്ള പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അവകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും. പതമാറ്റിയാൽ ഈ പ്രാണിയെ കാണാം. ഈ പ്രാണികൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
185
0
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശം തിരിച്ചറിയുക, ഇത് തളിക്കുക
ജലസേചന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. ഇലപ്പേൻ ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗംമുറിച്ചു നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇലകൾ മുരടിക്കുകയും കട്ടിയുള്ളതാവുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
206
26
ബജ്റ വിളയിൽ ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിലുകൾ ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു
ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിൽ, മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടത്തിൽ, ബജ്റയിലെ പൂങ്കുലകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ധാന്യം കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ലാർവകൾ മണ്ണിലെ പുൽച്ചാടിയുടെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
73
0
നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക
ശാരീരികാരോഗ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കന്നുകാലികൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഈ മൃഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥന് സാമ്പത്തിക ഉണർവ് നൽകുകയും ചെയ്യും....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
372
0
തക്കാളി കായ് തുരപ്പൻ
ഇത് തടയുന്നതിന്, ഏക്കറിന് 10 എണ്ണം വീതം ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിച്ച് മുതിർന്ന കീടങ്ങലെ കൊല്ലുക. ഈ ലാർവകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായാലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. കേട് കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
145
3
കൃഷിയ്ക്ക് പുറമെ, മൃഗപരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുക
കൃഷിയ്ക്കൊപ്പം മൃഗപരിപാലനവും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം. കന്നുകാലികൾക്കാവശ്യമായ തീറ്റ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. മൃഗപരിപാലനം, അതിനാൽ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ്....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
450
0
പരുത്തിവിളയിലെ ജാസിഡ്സിൻറെ രാസനിയന്ത്രണം
അസഫേറ്റ് 75 എസ് പി 10 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോനികാമിഡ് 50 ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
501
29