Looking for our company website?  
പരുത്തിയിലകളിൽ കറുത്ത വഴുവഴുപ്പുള്ള അവക്ഷിപ്തം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
മുഞ്ഞകളുടെ സ്രവം ചെടികളിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ കറുത്ത കരിപോലുള്ള അവക്ഷിപ്തം ഇലകളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. ആർദ്രത 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻറെ എണ്ണം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
69
7
മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്
...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
67
0
വെണ്ടയിലെ ജാസിഡുകളുടെ നിയന്ത്രണം
കീടം ഇലയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻറെ മുട്ടകൾ ഇടുക, അതിനാൽ അവ കാണാൻ കഴിയില്ല. നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു, ഇലകളുടെ പാളികൾ കുറയുന്നതിനാൽ അവ ഒരു കപ്പ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
79
5
ഇതാണ് തക്കാളിപ്പഴത്തിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന നിശാശലഭം
ഈ ശലഭത്തിൻറെ ലാർവ കൃഷിയിടത്തിലെ പുൽച്ചാടികളെയും കളകളെയും ആഹാരമാക്കുകയും, രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ശലഭങ്ങൾ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, പഴത്തിൻറെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
120
11
മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്
കീടനാശിനികൾ തളിച്ച തീറ്റ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് ഒരിക്കലും നൽകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക. കാലിവളർത്തുന്നവർ അവയെ ഫാക്ടറികളുടെയോ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
21
0
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക?
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിൽ മാത്രം തളിച്ച് തുടർന്ന് പരക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക. കടുത്ത ആക്രമണം നേരിടുന്ന ചെടികൾ പിഴുതെടുത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക. ഇവ ചെടികളിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
134
28
മാതളനാരങ്ങയിലെ കായ്തുരപ്പനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം
ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ലാർവ പഴത്തിനകത്ത് കയറുകയും അതിനകത്ത് വളരുന്ന വിത്തുകൾ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫംഗസ്-ബാക്ടീരിയ ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ കയറാനും വാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
76
4
അണുബാധയേറ്റ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അകറ്റി നിർത്തുക
അണുബാധയുളള, കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പുല്ല്, തീറ്റ എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരിട്ട് കയറുകയും ആരോഗ്യത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
219
1
ആത്തച്ചക്കയിലെ (സീതപ്പഴം) മീലിമൂട്ടയുടെ ആക്രമണം തടയാം
മരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലാണ് മീലിമൂട്ടകൾ താവളമടിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവ മരത്തിലേക്ക് കയറുകയും വളരുന്ന പഴങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരത്തടിക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
114
5
കാബേജിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ
ചെറിയ ലാർവകൾ കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുകയും ഇലകളിലെ ഹരിതകാംശം കടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഇവ കൂടുതൽ ആർത്തിയോടെ തീറ്റതുടങ്ങുകയും ഇല പൊഴിയുന്നതിന് കാരണമാകുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
118
13
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് തകരാറ് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്
ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രസവിച്ച കന്നുകാലികളിലാണ് റീ-ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഉടൻ തന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
196
1
നിങ്ങൾ പരുത്തിയിൽ ഈ കീടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് ഫ്ലാറ്റിഡ് ഹോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപ്രധാനമായ ഒരു കീടമാണ്. ഇത് പരുത്തി വിളകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
211
29
വഴുതയിലെ തണ്ട്, കായ് തുരപ്പന് എന്ത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കാറ്?
ഓരോ വിളവെടുപ്പിലും കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 4 മില്ലി വീതം, എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
180
20
കന്നുകാലികളിലെ റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം
പശുക്കളിലും എരുമകളിലും റിപ്പീറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ഗർഭധാരണം നടക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
395
0
ഇവ ലെമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്
ചെറിയ ലാർവകൾ പക്ഷിക്കാഷ്ഠം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. വലിയ ലാർവകളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് കൊമ്പുപോലുള്ള രൂപം കാണാവുന്നതാണ്. നഴ്സറിയിലും പുതുതായി വിളഞ്ഞ വിളകൾക്കും ഇവ കനത്ത നഷ്ടം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
99
3
വിളകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് സ്പിറ്റിൽബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണിയാണ്. ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പതപോലുള്ള പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അവകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും. പതമാറ്റിയാൽ ഈ പ്രാണിയെ കാണാം. ഈ പ്രാണികൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
197
0
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശം തിരിച്ചറിയുക, ഇത് തളിക്കുക
ജലസേചന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. ഇലപ്പേൻ ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗംമുറിച്ചു നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇലകൾ മുരടിക്കുകയും കട്ടിയുള്ളതാവുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
228
35
ബജ്റ വിളയിൽ ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിലുകൾ ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു
ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിൽ, മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടത്തിൽ, ബജ്റയിലെ പൂങ്കുലകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ധാന്യം കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ലാർവകൾ മണ്ണിലെ പുൽച്ചാടിയുടെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
76
0
നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക
ശാരീരികാരോഗ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കന്നുകാലികൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഈ മൃഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥന് സാമ്പത്തിക ഉണർവ് നൽകുകയും ചെയ്യും....
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
382
0
തക്കാളി കായ് തുരപ്പൻ
ഇത് തടയുന്നതിന്, ഏക്കറിന് 10 എണ്ണം വീതം ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിച്ച് മുതിർന്ന കീടങ്ങലെ കൊല്ലുക. ഈ ലാർവകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായാലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. കേട് കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
157
7
കൂടുതൽ കാണു