Looking for our company website?  
കന്നുകാലികളുടെ തീറ്റയ്ക്കായി വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലും യോജിപ്പിച്ചത്
വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലം ഇടകലർത്തി കാലികൾക്ക് നൽകണം. അത് പോഷകങ്ങളുടെ ഗുണം വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
29
0
വഴുതനയിലെ കായ് തുരപ്പന് നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് തളിക്കുന്നത്?
5 എണ്ണമോ 5 ശതമാനത്തിൽ അധികമോ കീടബാധയേറ്റ കായ്കൾ പറിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ തയോക്ലോപ്രിഡ് 21.7 എസ് സി 10 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
കരിമ്പ് തുരപ്പൻ ബാധ
പലതരം തുരപ്പൻ പ്രാണികൾ കരിമ്പിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ നാശം ഡെഡ് ഹാർട്ട് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുകയും, ഇതിൻറെ ഫലമായി ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കരിമ്പിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
31
1
മൃഗപരിപാലനത്തിന് തീറ്റപ്പുല്ല് പ്രയോജനകരമാണ്
കറവയുള്ള കാലികൾക്ക് ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ല് നൽകുന്നതിലൂടെ പാലുല്പാദനം ലാഭകരമക്കാൻ കഴിയും. തീറ്റപ്പുല്ല് കാലികൾക്ക് എളുപ്പം ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
122
0
കാബേജിലെ ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇടവിളകളും കെണിവിളകളും
ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്തിൻറെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തക്കാളി ഇടവിളയായി വളർത്തുകയും കടുകോ ചീരയോ കെണിവിളകളായോ കാബേജിനൊപ്പം വളർത്താം. ഈ വിദ്യക്ക് ശേഷം,...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
27
3
കന്നുകാലികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ലിൻറെ പ്രാധാന്യം
തീറ്റപ്പുല്ല് നീരുള്ളതും, വെള്ളത്തിൻറെ അംശം കൂടുതലുള്ളതും കന്നുകാലികൾ തിന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. വിവിധതരം വിറ്റമിൻ എ കെരാറ്റിനുകൾ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
134
0
പരുത്തിയിലെ പുൽച്ചാടികൾ (ജാസിഡുകൾ)
ചെറിയ തടസത്തോടെ, നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും കോണോടുകോൺ നടക്കുകയും, അവ കോശങ്ങളിൽ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകളുടെ അഗ്രങ്ങൾ മഞ്ഞയായി മാറുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
29
2
നാരങ്ങയിലെയും ഓറഞ്ചിലെയും ഇലതുരപ്പൻ ബാധ
ചെറിയ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ ലാർവ ഇലയുടെ രണ്ട് എപ്പിഡെർമൽ ലെയറുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് അകത്തുള്ള ഭാഗം ആഹാരമാക്കുന്നു. കീടബാധയേറ്റ ഭാഗം വെളുപ്പ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും വിധം കാണപ്പെടുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
95
15
കന്നുകാലികളിലെ ഡയേറിയ
എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രോഗം കിടാങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാനായി അരലിറ്റർ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, 10 ഗ്രാം കട്ട്ഹവോർ കച്ച് 10 ഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ മൃഗപരിപാലന വിദഗ്ധൻ
135
0
വഴുതനയെ ബാധിക്കുന്ന കീടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ
ഇത് ലേസ് വിംഗ് ബഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ നിംഫുകൾ വിളറിയ പച്ചനിറത്തിൽ കറുത്ത പുള്ളികളോടെ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും ഇലകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
51
1
റോസിലെ ഇലപ്പേനുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യൂ
ഇലപ്പേനുകൾ ആഹാരമാക്കുന്നതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകളിൽ തവിട്ട് അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പൂക്കളുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കീടബാധയേറ്റ ചെടികളിലെ തണ്ടുകൾ മൊട്ടുകളുൾപ്പെടെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
38
5
കന്നുകാലികളിൽ സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ
ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ അളവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നിവയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധക്ക് കാരണമാകാറുള്ളത്. ആശ്വാസം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
102
0
ആവണക്കിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെയും സെമിലൂപ്പറിൻറെയും നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ലാർവകളും അത്യാർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം അകത്താക്കുന്നതിനാൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊഴിയുന്നു. നിയന്ത്രിക്കാനായി, ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
53
4
വെണ്ടയിലെ ജാസിഡുകളുടെ നിയന്ത്രണം
ആരംഭത്തിൽ, കൃഷിയിടത്തിൽ, മഞ്ഞക്കെണി അഥവാ യെല്ലോ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക. കൂടുതൽ ജാസിഡുകളെ കെണിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അസെറ്റമാപ്രിഡ് 20 എസ് പി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
53
1
ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമായ വ്യവസായമാണ്
ആട് വളർത്തൽ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ, ചെടികൾ ധാരാളം ലഭ്യമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പോഷകത്തെക്കുറിച്ചും അധികം ഭയപ്പെടാനില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
286
0
പരുത്തിയിൽ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ
ഇലപ്പേൻ ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി ഊറുന്ന സ്രവം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു, അതിലൂടെ ഇലയുടെ അരികുകൾ പൊങ്ങിവരുന്നു. വരൾച്ചയുടെ സമയത്ത് ഇവയുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. സ്പിനോടോറാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
91
23
തക്കാളിയിലെ കായ് തുരപ്പനെതിരെ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കുന്നത്?
വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 5 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കേടായ പഴങ്ങൾ കണ്ടാൽ, ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 8.8%+ തയാമെഥോക്സാം 17.5%...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
148
44
കന്നുകാലികളിലെ അകിട് നീര് കെട്ടൽ ചികിത്സ
അകിട് നീര് കെട്ടൽ പ്രശ്നം നിയന്ത്രിക്കാനായി പാൽ കറക്കുന്നയാളുടെ കൈയ്യിലെ നഖങ്ങൾ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കിയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ മോതിരം ഇടരുത്. പാൽ കറന്നതിന് ശേഷം പൊട്ടാസ്യം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
223
0
മുളകിൻറെ ഇലകൾ തോണിയുടെ ആകൃതിയാലാകുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് അതിനുള്ള കാരണം
ഇലപ്പേൻ ഇലകളുടെ എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ മുറിച്ച് അതിലെ സ്രവം വലിച്ചുകുടിക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് കാരണം ഇലകൾ തോണിയുടെ ആകൃതിയിൽ ചുരുളുന്നു. ചെടികൾ വൈറൽ രോഗം ബാധിച്ച പോലെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
14
0
എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കാബേജ് പറിച്ച് മാറ്റി നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
നവംബറിലെ ആദ്യരണ്ടാഴ്ചകളിൽ കാബേജ് വിള മാറ്റി നടുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. മാറ്റി നട്ട കാബേജിൽ മുഞ്ഞകളുടെയും കാബേജ് ഹെഡ് ബോറർ തുരപ്പൻറെയും ഉപദ്രവം കുറവാകും. വൈകി മാറ്റി നട്ട...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
59
2
കൂടുതൽ കാണു