Looking for our company website?  
നെല്ല് വിളയെ അത് പാകമാകുമ്പോൾ എലികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൂ
എലികൾ പാകമായ കതിരുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അവയെ ആഹാരാവശ്യത്തിനായി മടകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കൂടുതൽ ശല്യമുണ്ടായാൽ എലിവിഷം പ്രയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എലിമടകളിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
173
16
നെല്ലിലെ ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ 10 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3 ജിആർ 20 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 4ജി 10 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
15
0
ഈ കീടങ്ങൾ ഉത്പാദനഘട്ടത്തിൽ നെല്ലിന് ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നു
രാജ്യത്തിൻറെ മിക്കഭാഗത്തും നെല്ലിൻറെ ഞാറ് നടൽ കഴിയുകയും ചിലയിടത്ത് കതിർ വിരിയുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് തുടങ്ങാറാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
327
39
പരമാവധി നെല്ല് വിളവിന് നിർദിഷ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. മഹിപാൽ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 50 കിഗ്രാം യൂറിയ, 8 കിഗ്രാം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് നൽകണം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
583
12
ആരോഗ്യകരവും ആകര്‍ഷകവുമായ നെല്‍ക്കൃഷി
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ കമല്‍ദീപ് സംസ്ഥാനം: പഞ്ചാബ് നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 10:26:26, 8 കി.ഗ്രാം സിങ്ക് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം മണ്ണില്‍ വിതറുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
530
12
നെല്ലിലെ മഞ്ഞ തണ്ടുതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ 10ഗ്രാം/ഹെക്ടറിന് എന്ന അളവിൽ മാറ്റി നട്ട് 30-35 ദിവസത്തിന് ശേഷവും 15-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞും പ്രയോഗിക്കുക. ഇതും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
26
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Aug 19, 10:00 AM
നെല്ലിലെ പുൽച്ചാടികളുടെ നിയന്ത്രണം
നെല്ല് വിളയെ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്നത് പച്ചപ്പുൽച്ചാടി, തവിട്ട് പുൽച്ചാടി, വെളുത്ത പുറമുള്ള പുൽച്ചാടി എന്നിവയാണ്. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവയും വിളകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
255
11
നെല്ല് മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുക
മുതിർന്ന പെൺകീടം ഇലകളുടെ അഗ്രത്തിൽ മുട്ടയിടുന്നു. ഞാറിൻറെ ഈ അഗ്രം പ്രധാന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പച്ചുനടുന്നതിന് മുമ്പ് തണ്ടുതുരപ്പൻ കീടബാധ തടയുന്നതിനായി മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
45
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
ജപ്പാനിലെ നെൽകൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യ
1. ഞാറുകൾ മാറ്റിനടുന്നതിന് മുമ്പ് അവയെ ചകിരിച്ചോറ് ട്രേകളിൽ തയാറാക്കുന്നു. 2. യന്ത്രത്തിൽ സ്വയം വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിർമ്മിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ,...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Владимир Кум(Japan technology)
544
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 19, 10:00 AM
നെല്ലിലെ മഞ്ഞ തണ്ടുതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ചെറിയ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള കാലാവസ്ഥ ആവശ്യമായതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിളയാണ് നെല്ല്. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയുള്ളതും,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
189
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 06:00 AM
നെല്ലിലെ തണ്ടുതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ 10 കിഗ്രാം/ഹെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 4ജി 10 കിഗ്രാം/ഹെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഫ്യുറാൻ 3ജി 20-25 കിഗ്രാം/ഹെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
276
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നെൽകൃഷിയിൽ മുഞ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണം
ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ് എൽ 3 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ അസെടാമിപ്രിഡ് 20 എസ് പി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ടുഫ്യുറാൻ 20 എസ് ജി 4 ഗ്രാം, പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ ചേർത്ത്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
235
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നെൽകൃഷിയിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ഫിപ്രോനിൽ 0.3 ഗ്രാം, ഹെക്ടറിന് 20-25 കി.ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ കീടബാധയുടെ തുടക്കത്തിലും പിന്നീട് 15-20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമതും മണ്ണിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
475
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Dec 18, 04:00 PM
കർഷകരുടെ മുൻകൂറുള്ള ആസൂത്രണം മൂലം അരി വിളയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുക.
കർഷകരുടെ പേര് - ശ്രീ. ഗുർപാൽ സിംഗ് സംസ്ഥാനം - പഞ്ചാബ് നുറുങ്ങുകൾ - ഏക്കറിന് 50 കിലോ യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 10:26:26, സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് 8 കിലോ മിക്സ് ചെയ്തു നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
788
124