Looking for our company website?  
വിളയുടെ കരുത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് മണ്ണിരക്കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഉപയോഗിക്കുക!
കൂടുതൽ ഉത്പാദനത്തിനും വിളുടെ വർധിച്ച വളർച്ചയ്ക്കും ജൈവ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രയോജനകരമാണ്. രാസവളങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ ജൈവ വളങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളും മനസിലാക്കിയാൽ, പൂർണ്ണമായും...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
191
0
മാതളനാരങ്ങയിലെ നിമാവിരകളുടെ നിയന്ത്രണം
ഇന്ത്യയിലെ വളരെയധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാതളനാരങ്ങ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിമാവിരകൾ അഥവാ നെമറ്റോഡുളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
140
10
ധാന്യങ്ങളിലെ ജൈവവളംഉപയോഗിച്ചുള്ള വിത്ത് പരിചരണം
ജൈവവളങ്ങൾ വാഹകരിൽ അധിഷ്ഠിതമായവ മരുന്നാണ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗി, ആൽഗ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവിയിനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വെവ്വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ആവശ്യമായത്ര ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു....
ജൈവ കൃഷി  |  KVK Mokokchung, Nagaland
93
0
ജൈവ കാർബണിൻറെ പ്രയോജനങ്ങൾ
• ഇത് മണ്ണിൻറെ ഭൌതിക ഘടനയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. • മണ്ണിലെ തരികളുടെ വലുപ്പം കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, തരികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും മണ്ണിലെ വായുപ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുകയും...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
191
0
കായ് തുരപ്പൻ ശലഭങ്ങളുടെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
നാരങ്ങ, ഓറഞ്ചുകൾ, മാതളനാരങ്ങ, മുന്തിരി തുടങ്ങിയവയിലെ പഴച്ചാറുകൾ ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന നിശാശലഭങ്ങൾ പടരുന്നത് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
59
0
കായ് തുരപ്പൻറെ ജൈവ നിയന്ത്രണം
തക്കാളി, വഴുതന, വെണ്ട, കടല എന്നീ വിളകളിലാണ് ഈ കീടത്തിൻറെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നത്. കായ് തുരപ്പൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം കർഷകർക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന്...
ജൈവ കൃഷി  |  ഷെട്ട്കാരി മാസിക്
174
5
ഈ രീതിയിൽ ജൈവ കൃഷി അവശിഷ്ടവളം തയാറാക്കാം
കർഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിലും ഫലപ്രദമായും ജൈവ ഫാം മാന്യൂർ വളം അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തയാറാക്കാം. ഇത് നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനായി, 0.9 മീറ്റർ ആഴത്തിലും, 2.4 മീറ്റർ വീതിയിലും,...
ജൈവ കൃഷി  |  ദൈനിക് ജാർഗൻ
499
2
പയേസിലോമൈസെസ് ലിലാസിനസ്
പയേസിലോമൈസെസ് ലിലാസിനസ് പലതരം മണ്ണിനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. 21-22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലാണ് ഫംഗസ് ജീവിക്കുന്നത്. മണ്ണിൻറെ താപനില 36 ഡിഗ്രിയിൽ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
113
0
ബ്യുവേറിയ ബാസ്സിയാനയുടെ ഉപയോഗവും പ്രയോജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം
ബ്യുവേറിയ ബാസ്സിയാന ലോകത്താകമാനം മണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഇതിൻറെ ബീജങ്ങൾ കീടത്തിൻറെ ശരീരവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വളർന്ന്...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
180
0
തുവരപ്പരിപ്പിൽ വിത്ത് പരിചരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ
തുവരപ്പരിപ്പ് കൃഷി നാണ്യവിളയെന്ന നിലയിൽ കർഷകർ ഉത്സാഹപൂർവം പിന്തുണച്ചുവരുന്നു. ഈ വിളയുടെ കൃഷിചെയ്യുന്നതിൻറെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധകൊടുത്താൽ, വിളവ് വർധിക്കുന്നതിലൂടെ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
138
0
ചോളം വിളകളിലെ അമേരിക്കൻ ഫാൾ ആർമി വേമിൻറെ (സ്പൊഡോപെത്ര ഫ്രുഗിപെർദ) ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
ഫാൾ ആർമി വേം എന്ന പട്ടാളപ്പുഴുക്കൾ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ചോളം വിളകളെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്....
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
143
0
പച്ചിലവളങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിലൂടെ മണ്ണിൻറെ ഫലപുഷ്ടി വർധിപ്പിക്കാം
പച്ചില വളം മണ്ണിൻറെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവുകുറഞ്ഞതും നല്ലതുമായ ഒരു മാർഗമാണ്. ശരിയായ സമയത്ത്, പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടി ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച്...
ജൈവ കൃഷി  |  Dainik Jagrati
689
0
കീടനിയന്ത്രണത്തിനായി വേപ്പിൻ സത്ത് തയാറാക്കുന്ന രീതി
വേപ്പിൻകുരുസത്ത് കീടനിയന്ത്രണത്തിനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന, വിളകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ കീടനാശിനിയാണ്. പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, പരുത്തി തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാവിളകളിലും...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
500
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Aug 19, 06:30 PM
సోయాబీన్ పంటలో సమగ్ర సస్య రక్షణ
സോയാബീൻ വിളയെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ കീടങ്ങളാണ് ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, ഇല ആഹാരമാക്കുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴു, പുകയില ഇല ആഹാരമാക്കുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴു, സ്പൊണ്ടോപെത്ര ലിറ്റ്യുറ ലാർ തുടങ്ങിയവ....
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
288
9
മാതളനാരങ്ങാ കൃഷിയില് നെമാറ്റോഡ് വിരകളെ ജൈവികമായ രീതിയില് നിയന്ത്രിക്കല്
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് നെമാറ്റോഡ് വിരകള് എല്ലാ കൃഷിയിലും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ആര്ദ്രതയും മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പവും കൂടുതലായതിനാല് ചെടികളുടെ വേരുകളിലോ മരങ്ങളുടെ വേരുകളിലോ ഇവയുടെ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
290
21
ഏകീകൃത കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഫിറമോൺ കെണികളുടെ ഉപയോഗം
കൃഷിയിടത്തിൽ ഫിറമോൺ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പെൺകീടത്തിൻറെ കൃത്രിമ ഗന്ധത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൺകീടത്തിനെ പിടികൂടാൻ കഴിയുന്നു. വിവിധ കീടങ്ങളുടെ ഗന്ധങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു....
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
216
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jul 19, 06:30 PM
ജൈവകൃഷിയിൽ വിത്ത് ഉള്ളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിളകളുടെ പ്രാധാന്യം
റിസോബിയം, ബ്രാഡൈഹിസോർബിയം തുടങ്ങി ചിലയിനം ബാക്ടീരയികളുമായി സഹജീവി ബന്ധം പുലർത്തി വിത്ത് ഉള്ളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പയറുപോലുള്ള വിളകൾ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്...
ജൈവ കൃഷി  |  www.ifoam.bio
149
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
നെൽകൃഷിയിൽ അസോളയുടെ പ്രാധാന്യം
ജൈവ വളം എന്ന നിലയിൽ, അസോള അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഇലകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പച്ചിലവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ അസോള വളർത്തുന്നത് വിളവിനെ 20%...
ജൈവ കൃഷി  |  http://agritech.tnau.ac.in
243
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
ജെർബെറ പൂക്കൾ ജൈവരീതിയിൽ വളർത്താൻ
ജെർബെറ പൂക്കൾ ആകർഷകവും ദീർഘായുസ്സുള്ളവയുമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹ ചടങ്ങുകളുലും പൂച്ചെണ്ടുകളിലും ഇവ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ പൂക്കൾക്ക് ഇത്രയധികം ആവശ്യക്കാരുള്ളതിനാൽ, ഉയർന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
281
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 PM
വിവിധയിനം വിളരീതികളുടെ പ്രാധാന്യം
പരമ്പരാഗത കർഷകർ ഇന്നുവരേക്കും ക്രോപ്പ് റോട്ടേഷൻ (ഇടവിട്ട് വ്യത്യസ്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യൽ), മൾട്ടി ക്രോപ്പിംഗ് (വിവിധയിനം വിളകൾ ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്യൽ), ഇടവിളക്കൃഷി, പോളികൾച്ചർ...
ജൈവ കൃഷി  |  http://satavic.org
408
0
കൂടുതൽ കാണു