പരുത്തിയിൽ മീലിമൂട്ടകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും നിർദിഷ്ട കീടനാശിനി തളിക്കുക
പ്രൊഫെനോഫോസ് 50 ഇസി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ തയോകാർബ് 75 ഡബ്ളിയുപി 15 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യുപ്രൊഫെസിൻ 25 ഇസി 20 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 70 ഡബ്ളിയുജി 5 വീകം 10...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Aug 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള വീട്ടു ചികിത്സയും
കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മൃഗപരിപാലന വിദഗ്ധർക്ക് കന്നുകാലികളുടെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഫ് ലൈവ്സ്റ്റോക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്, ജുനഗഢ്
108
0
ഇഞ്ചി വിളയിൽ കുമിൾ ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ബഹാദൂർ സിംഗ് രാജ്പുത്ത് സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: കാർബെൻസൈം 12%+ മാൻകോസെബ് 63 % പമ്പിന് 40 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
53
0
ചോളത്തിലെ മുഞ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണം
തയമെഥോക്സാം 12.6% + ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 9.5% സെഡ്സി 2.5 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
കീടനിയന്ത്രണത്തിനായി വേപ്പിൻ സത്ത് തയാറാക്കുന്ന രീതി
വേപ്പിൻകുരുസത്ത് കീടനിയന്ത്രണത്തിനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന, വിളകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ കീടനാശിനിയാണ്. പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, പരുത്തി തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാവിളകളിലും...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
174
0
വെണ്ട ഉത്പാദനം പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ പോഷകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദേശായ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12:61:00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
160
0
റോസിലെ ഇലപ്പേനിൻറെ നിയന്ത്രണം
സ്പിനോസാദ് 45 എസ് സി 3മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 5 എസ് സി 10 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സയാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 10 ഒഡി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദേശിക്കുന്ന വളത്തിൻറെ അളവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സതീഷ് പാട്ടീൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10:26:26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
352
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Aug 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. വാഴക്കുലകളുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗകാരിയായ പരാദം മുഞ്ഞകളാണ്. 2. ദേശീയ തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ആണ്. 3. ലോകത്ത് ചാമ ഉത്പാദനത്തിൽ...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
15
0
വെള്ളപ്പയറിലെയും ഉഴുന്നിലെയും തണ്ട്തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുബെൻഡയമൈഡ് 480 എസ് സി 2 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
തക്കാളിയുടെ വിളവ് പരമാവധി കൂട്ടാന്‍ ശരിയായ പോഷകം നല്‍കല്‍
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ തേജു സംസ്ഥാനം: കര്‍ണാടക നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 3 കി.ഗ്രാം 13:0:45 തുള്ളിയായി നല്‍കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
430
3
കരിമ്പിലെ പൈറില്ലയുടെ നിയന്ത്രണം
വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കീടങ്ങൾഒരു ഇലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടുന്നു. ഈ കീടത്തിൻറെ ഉപദ്രവം വളരെയധികമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്....
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
58
0
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാണിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?
ഏഷ്യൻ ബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാണി ചെടിക്ക് കേടുവരുത്തുന്ന വിവിധയിനം ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു മിത്രകീടമാണ് അതിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
ഗുണനിലവാരമുള്ള മാതളനാരങ്ങയ്ക്കായി നിര്‍ദേശിക്കുന്ന വളം
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ ആനന്ദ് റെഡ്ഡി സംസ്ഥാനം: ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 5 കി.ഗ്രാം 13:40:13 തുള്ളിയായി നല്‍കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
196
2
ജമന്തിക്കൃഷി
• ജമന്തിക്കമ്പുകൾ വേരുകൾ വളർത്തുന്നതിനായി നഴ്സറി ട്രേകളിൽ നടുന്നു. • ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻററിൻറെ സഹായത്തോടെ, തൈകൾ പോളിഹൌസിൽ മാറ്റി നടുന്നു. • ചെടിയിൽ ഡിബഡ്ഢിംഗ് ചെയ്യുന്നത്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഡെലിഫ്ലോർ എൻഎൽ
106
0
മൺസൂൺ കാലത്തെ വളർത്തുമൃഗ പരിപാലനം
നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലിയുടെ അകിട് സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുകയും ഒപ്പം കറവയ്ക്ക് ശേഷം അവ നിർദേശിച്ച അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
മുളക് കൃഷിയില്‍ സക്കിംഗ് പെസ്റ്റിന്റെ ആക്രമണം
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ എം.ഡി സലീം സംസ്ഥാനം: തെലങ്കാന നിര്‍ദേശം: ഓരോ പമ്പിനും 7 മി.ലി സ്പിനോസാഡ് 45% തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
304
7
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് അസോള ഭക്ഷണമായി നൽകാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
196
0
ചെറുനാരകത്തിലെ ഇലതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെഥൈൽ-ഒ-ഡിമെറ്റോൺ 25 ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഫ്യുറാൻ 3ജി 33 കിഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
ആരോഗ്യകരവും ആകര്‍ഷകവുമായ നെല്‍ക്കൃഷി
കര്‍ഷകന്റെ പേര്: ശ്രീ കമല്‍ദീപ് സംസ്ഥാനം: പഞ്ചാബ് നിര്‍ദേശം: ഓരോ ഏക്കറിനും 25 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 50 കി.ഗ്രാം 10:26:26, 8 കി.ഗ്രാം സിങ്ക് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം മണ്ണില്‍ വിതറുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
362
1
കൂടുതൽ കാണു