വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്രഫുല്ല ഗജ്ഭിയെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ്എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
62
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jul 19, 10:00 AM
കൃഷി ഒരു വ്യാവസായിക കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്ന നിലയിൽ, ദൈനംദിനാവശ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മാത്രമല്ല!
നെതർലൻഡ്സിലെ കർഷകരെ കാണുന്നതിനും അവരുടെ കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ വളരെയടുത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. കർഷകർ കുടിക്കാൻ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
65
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
മിക്കവാറും കന്നുകാലികലെ വളർത്തുന്നവരെല്ലാം പാലുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാലികളെ മറ്റ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞത്ര പാൽ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
178
0
പരുത്തിയിൽ ഇടവിളയായി കടല നടുന്നത്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ശൈലേഷ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
125
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jul 19, 07:00 PM
നെൽകൃഷിയിൽ അസോളയുടെ പ്രാധാന്യം
ജൈവ വളം എന്ന നിലയിൽ, അസോള അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഇലകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പച്ചിലവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ അസോള വളർത്തുന്നത് വിളവിനെ 20%...
ജൈവ കൃഷി  |  http://agritech.tnau.ac.in
88
0
വെള്ളരിയിലെ ചിത്രകീടത്തിൻറെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. പ്രകാശ് പാർമർ സംസ്ഥാനം: മധ്യപ്രദേശ് പരിഹാരം: കാർടാപ്പ് ഹെഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ് പി പമ്പിന് 25 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
134
0
ആരോഗ്യമുള്ള ജമന്തിപ്പാടം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ദീപക്ക് സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
227
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. കാറ്റിൻറെ പ്രവേഗം 15 കിലോമീറ്ററിൽ അധികമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൃഷിയിടത്തിൽ കുമിൾനാശിനികളോ കളനാശിനികളോ തളിക്കരുത്. 2. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
165
0
മുളകിൽ പരമാവധി പൂക്കളുണ്ടാകാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സന്ദീപ് പൻധാരെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശങ്ങൾ: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 12:61:00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
427
3
മുരിങ്ങയ്ക്കായിലെ കീട നിയന്ത്രണം
മുരിങ്ങയ്ക്കാ കൃഷി കർഷകർക്ക് വളരെധികം സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രാണികളും കീടങ്ങളും ഈ വിളയെ ബാധിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും വല നെയ്യുന്ന ലാർവ കൂടിയുള്ള...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
186
6
മാതളനാരങ്ങയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. നീലേഷ് ദഫാൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: ടെബുകോൺസോൾ 25.9% ഇസി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 മില്ലി വീതം ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
204
6
ബദാം വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും
1. പരപരാഗണത്തിലൂടെയാണ് ബദാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, തേനീച്ചകൾ പരാഗണ ആവശ്യത്തിനും ഒപ്പം കർഷകന് അധികവരുമാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 2. ജൂലൈ മാസത്തിൽ കായ്കൾ പാകമാകുന്ന...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കാലിഫോർണിയ ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ
142
0
പരമാവധി വിളവിന് വാഴപ്പഴത്തിലെ പോഷകനിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ മരസാമി സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 19: 19: 19 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
245
1
നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദിഷ്ട വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
305
1
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം കടലയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിന്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ തേജാറാം ഭൈരവ സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - ഇമഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ് എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
218
3
കരിമ്പിലെ കമ്പിളി മുഞ്ഞ നിയന്ത്രണം
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാവസായിക വിളയാണ് കരിമ്പ്. ഈ വിളയുടെ ഉത്പാദനത്തെ, പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർണാടകയിലെയും, കമ്പിളി...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
109
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
ബാഹ്യ പരാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം
ബാഹ്യ പരാദങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ രോമത്തിലും തൊലിയിലും വളരുകയും പുറമെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തുടർച്ചയായി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
നല്ലയിനം മാതളനാരങ്ങയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പോഷകനിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കെ. ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 5 കിഗ്രാം വീതം 13: 0: 45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
338
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
ജെർബെറ പൂക്കൾ ജൈവരീതിയിൽ വളർത്താൻ
ജെർബെറ പൂക്കൾ ആകർഷകവും ദീർഘായുസ്സുള്ളവയുമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹ ചടങ്ങുകളുലും പൂച്ചെണ്ടുകളിലും ഇവ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ പൂക്കൾക്ക് ഇത്രയധികം ആവശ്യക്കാരുള്ളതിനാൽ, ഉയർന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
233
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
കോളിഫ്ലവറിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കീഷോർ സനോദിയ സംസ്ഥാനം - മധ്യപ്രദേശ് നിർദേശം - സ്പിനോസാദ് 45% എസ് സി പമ്പിന് 7 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
52
1
കൂടുതൽ കാണു