Looking for our company website?  
വെളുത്തുള്ളി നടീൽയന്ത്രം:
• അല്ലികൾ വേർപെടുത്തിയിരിക്കണം. • വേർപെടുത്തിയ അല്ലികൾ രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പരിചരിച്ചശേഷം തണലത്ത് ഉണക്കുക. • ബേസം വളത്തിൻറെ ഡോസ് ഈ യന്ത്രത്തിലൂടെ നൽകാം. • പരിചരിച്ച...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Yurii81 Vorobiov
1277
0
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വളർത്തൽ
• പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പടർന്നുകയറുന്ന ചെടിയാണ്, അതിനാൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളുടെ നടുവിലായി മുകളി. ഒരു വലകൂടി വിരിച്ചാണ് ഇത് വെയ്ക്കുന്നത്. • ചെടി ആവശ്യത്തിന് വലുതായാൽ, ആവശ്യമായ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
184
0
വെളുത്തുള്ളി ഹാർവെസ്റ്റർ
• ഈ ഹാർവെസ്റ്റർ (വിളവെടുപ്പ് യന്ത്രം) ഉപയോഗിച്ച് പലതരം വെളുത്തുള്ളിയിനങ്ങൾ വിളവെടുക്കാം. • നിരകൾക്കിടയിലും ചെടികൾക്കിടയിലുമുള്ള അകലം അനുസരിച്ച് മുറിയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ASA-LIFT
83
0
മരത്തടിയിൽ ഷൈടേക്ക് കൂണുകളുടെ കൃഷി
ഇവ ചൈനീസ് കൂൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മരം തുളച്ച് കൂൺ വിത്തുകൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു. മരം ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് വച്ച്, അതിന് ശേഷം 16 മുതൽ 18 മാസങ്ങൾ വരെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
436
0
മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൃഷിയിടത്തിലെ കുളം
• കൃഷിയിടത്തിലെ കുളം വരൾച്ചക്കാലത്ത് കർഷകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. •ഇത് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൂല്യം പകരുന്നു, കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്ക്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  പ്രഭാത് മാളവ്യ
396
3
പേരയ്ക്കയിലെ എയർ ലെയറിംഗ്
• ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പ്രായമുള്ള നീളത്തിലുള്ളതും വളരുന്നതുമായ തണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. • തണ്ട്, 2.5 സെമി (1 ഇഞ്ച്) നീളത്തിൽ ഒരു ഇലമൊട്ടിലൂടെ, വേരിൻറെ അഗ്രത്തിലേക്ക് കൂർപ്പിച്ച്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |   കൃഷി ബംഗ്ലാ
421
10
ചെറുതണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയും വിളവെടുപ്പും
• ഒരു വലിയ ആപ്പിളിൻറെ വലിപ്പമുള്ള തണ്ണിമത്തൻ, അതിനാൽ ഇവ ആപ്പിൾ തണ്ണിമത്തൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. • ഇത് ലഭിക്കാനായി, രണ്ട് വ്യത്യസ്തയിനം തണ്ണിമത്തനുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. •...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
405
28
തക്കാളി തൈകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ
• ഗ്രാഫ്റ്റിഗ് മെഷീനിൽ, തക്കാളി തൈകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെയ്ക്കുക. • യന്ത്രം മൂലകാണ്ഡത്തെയും ഒട്ടുകമ്പിനെയും മുറിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവയെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. • മുറിച്ചെടുത്ത...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഐഎസ്ആർഎഎൽ കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യ
348
9
ഈ രീതിയിൽ വാഴപ്പഴം വിളവെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
• എപ്പോൾ എങ്ങനെ വിളവെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി, വാഴക്കുലകൾ അളക്കുന്നു. •വാഴക്കുലകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവയിൽ പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഫോം പാഡിംഗ്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഡോൾ ട്യൂബ്
314
10
കാപ്പി വിളവെടുപ്പ് യന്ത്രം ( കോഫി ഹാർവെസ്റ്റർ )
*കോഫി ഹാർവെസ്റ്റർ വിളവെടുപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കുന്നു. *ജോലി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. *ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാക്കെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ കുറവ് മതിയാകും....
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  TDI Máquinas Oficial
185
0
ഷെയ്ൻ മസ്കറ്റ് മുന്തിരി
ഷെയ്ൻ മസ്കറ്റ് മുന്തിരി കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനിലാണ്. ഇത് പാൽ മുന്തിരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും തടയാനായി മുന്തിരിക്കുലകൾ കീടനാശിനി,...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
156
0
ഏറ്റവും വിലകൂടിയ തൈക്കുമ്പളം കണ്ടുനോക്കൂ
• രണ്ട് വ്യത്യസ്തയിനങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ തൈക്കുമ്പളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് • ഉചിതമായ താപനില നിലനിർത്തുന്നതിനായി, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
995
0
ജമന്തിക്കൃഷി
• ജമന്തിക്കമ്പുകൾ വേരുകൾ വളർത്തുന്നതിനായി നഴ്സറി ട്രേകളിൽ നടുന്നു. • ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻററിൻറെ സഹായത്തോടെ, തൈകൾ പോളിഹൌസിൽ മാറ്റി നടുന്നു. • ചെടിയിൽ ഡിബഡ്ഢിംഗ് ചെയ്യുന്നത്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഡെലിഫ്ലോർ എൻഎൽ
136
0
കൈതച്ചക്ക കൃഷി
കൈതച്ചക്ക കൃഷിക്കായി മണ്ണ് നന്നായി കിളയ്ക്കണം. വിളയിറക്കുന്നതിന് മുൻപ്, മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം സംരക്ഷിക്കാനും കളകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുമായി കറുത്ത പോളിത്തീൻ കവർ മണ്ണിന് മുകളിൽ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
221
0
കൃഷിയിലെ യന്ത്രവത്കരണം
കാര്‍ഷികോത്പാദനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് യന്ത്രവത്കരണം, വികസ്വരരാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന പുതിയ സങ്കേതങ്ങള്‍...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  Trekkerweb
290
0
ഉള്ളി കൃഷിക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
1. വിത്തുകളും പോഷകങ്ങളും ട്രേകളിൽ നടുകയും ഒപ്പം വിത്തുകൾക്ക് മുകളിൽ മണ്ണ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ട്രേകൾ ഗ്രീൻഹൌസിൽ വച്ച് വളർത്തുന്നു. അവിടെ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  നോയൽ ഫാം
227
0
ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ
1.മണ്ണ് ഇല്ലാതെ ധാതു, പോഷക മിശ്രിതങ്ങൾ ജലത്തിലലിയിച്ച് ചെടികൾ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് 'ഹൈഡ്രോഫോണിക്സ്' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 2. തീറ്റപ്പുല്ല് മുതലായ ചെടികൾക്കും ഹ്രസ്വ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  വിസ്കോൺ
282
0
ബദാം വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും
1. പരപരാഗണത്തിലൂടെയാണ് ബദാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, തേനീച്ചകൾ പരാഗണ ആവശ്യത്തിനും ഒപ്പം കർഷകന് അധികവരുമാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 2. ജൂലൈ മാസത്തിൽ കായ്കൾ പാകമാകുന്ന...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കാലിഫോർണിയ ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ
234
0