പരുത്തിയിൽ ഇടവിളയായി കടല നടുന്നത്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ശൈലേഷ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
105
3
നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം കടലയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിന്
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ തേജാറാം ഭൈരവ സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - ഇമഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8% എസ് എൽ പമ്പിന് 15 മില്ലി വീതം തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
215
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 06:00 AM
നിലക്കടല വിത്തുകൾ കൃത്യമായ പരിചരണമില്ലാതെ നടുകയും വൈറ്റ് ഗ്രബ് എന്ന വേരുതീനിപ്പുഴുക്കളുടെ ബാധയുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?
ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി ഹെക്ടറിന് 4 ലിറ്റർ വീതം ജലസേചനത്തിനൊപ്പം നൽകാം. ഈ പരിചരണം തുള്ളിനനയ്ക്കൊപ്പമോ ചെടിയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഈ ലായിനിയിൽ മുക്കിയോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
നിലക്കടല വിളയിലെ പോഷകക്കുറവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ബരാദ് മാൻസിംഗ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഒരേക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം സൾഫർ 90 % രാസ കീടനാശിനികളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഇടുക, ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
328
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 04:00 PM
പരമാവധി നിലക്കടല ഉത്പാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. വിപുൽ റാത്തോഡ് സംസ്ഥാനം: ഗുജറാത്ത് നിർദേശം: ഏക്കറിന്, ഡിഎപി 50 കിഗ്രാം, 3 കിഗ്രാം സൾഫർ 90 % എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മണ്ണിലൂടെ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
553
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 11:00 AM
നിലക്കടലയിലെ ടിക്ക അഥവാ സെർകോസ്പോറ ഇലപ്പുള്ളിരോഗത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
ലക്ഷണം: ഇലകളുടെ മുകൾഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചുറ്റും ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഉണങ്ങിയ വൃത്താകൃതിയിള്ള പുള്ളികൾ.
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
29
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 10:00 AM
നിലക്കടലയിലെ വൈറ്റ് ഗ്രബിൻറെ (വെളുത്ത പുഴു) നിയന്ത്രണം
വൈറ്റ് ഗ്രബ് മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന നിലക്കടലയിൽ വലിയ കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനകീടമാണ്. ലാർവ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് ആഹാരമാക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നീട്...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
515
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 04:00 PM
കള നിയന്ത്രണവും ആരോഗ്യമുള്ള നിലക്കടലത്തോട്ടവും
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദേവാസി ഭായ് സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ സൾഫർ 90% വളത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
646
83
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 04:00 PM
ഉറുഞ്ചല് കീടബാധയുടെ ഉപദ്രവം മൂലം നിലക്കടലിലെ രോഗഗ്രസ്തമായ വളർച്ച
കർഷകന്റെ പേര്- ശ്രീ ശിവദാസ ഫാദ് സംസ്ഥാനം- മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം - ഡയമേതോഏറ്റെ 30% ഇ സി @ 30 മില്ലി ഒരു പമ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
255
55
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നിലക്കടലയിലുണ്ടാകുന്ന ഇല തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 2.8 ഇസി 10 മില്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി 5 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
121
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
വേനലിലെ നിലക്കടയിലെ ഇലതുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
ലാംബ്ദ സൈഹെലോത്രിൻ 5 ഇസി, 5 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെഥൈൽ-ഒ-ഡിമെറ്റൊൺ 25 ഇസി 10 മില്ലി എന്നീ അളവുകളിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
58
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 04:00 PM
പരമാവധി നിലക്കടല ഉൽപാദനത്തിന് നിർദേശിക്കുന്ന വളം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ഭവേഷ് വെലാനി സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - 50 കി.ഗ്രാം 18:46, 3 കി.ഗ്രാ സൾഫർ എന്നിവ ഏക്കറിന് 50 കി.ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ ചേർക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
515
99
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 04:00 PM
പരമാവധി നിലക്കടല ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. രാജ് വാസ്നിക് സംസ്ഥാനം -മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന്, സൾഫർ 90%, 3 കി.ഗ്രാം രാസവളത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
387
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 04:00 PM
നിലക്കടലയിലെ പോഷകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. മാരുതി എസ്. ദശനവർ സംസ്ഥാനം: കർണാടക നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കി.ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ സൾഫർ 90% മണ്ണിൽ നൽകുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
302
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 06:00 AM
വേനൽക്കാലത്തെ നിലക്കടലയിലെ ഇലച്ചാടികളുടെ നിയന്ത്രണം
സാധാരണയായി മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാകാറ്. ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് 17.8 എസ് എൽ 3മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ സൈപെലോത്രിൻ 5ഇസി 5 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
275
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 19, 04:00 PM
പരമാവധി നിലക്കടല വിളവിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ഹനുമന്ത് റായ് സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം -
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
517
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 19, 04:00 PM
നിലക്കടല നന്നായി വളരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്- ശ്രി. എസ്. ബൈയ്യപ്പ റെഡ്ഢി സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് നിർദേശം- ഏക്കറിന് 10 കി.ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ സൾഫർ 90%, പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
425
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 04:00 PM
നിലക്കടലയിൽ കുമിൾ ബാധമൂലം ഉൽപാദനം കുറയുന്നു
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ സുരേഷ് സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് നിർദേശം - മാൻകോസെബ് 75 % ഡബ്ളിയു പി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
300
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 19, 04:00 PM
ഫംഗൽ രോഗം കാരണം നിലക്കടല ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞത് കർഷകരുടെ പേര് - ശ്രീ.
കൃഷ്ണമൂർത്തി സംസ്ഥാനം - ആന്ധ്രപ്രദേശ് പരിഹാരം - 12% കാർബൺഡൻസിം + 63% മാങ്കോസെബ് @ 40 ഗ്രാം. ഓരോ പമ്പിലും സ്പ്രേ ചെയുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
353
80