AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
ബീജാമൃതത്തിൻറെ നിർമ്മാണം
ബീജാമൃതം എന്നത് ചെടികൾക്ക്, തൈകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കും നൽകാവുന്ന ഒരു പരിചരണമാണ്. അത് ഇളംവേരുകളെ ഫംഗസിൽ നിന്നും മൺസൂൺ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ്
168
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
വെള്ളപ്പയർ, ചെറുപയർ എന്നിവയിലെ തൊണ്ട് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുബെൻഡയമൈഡ് 480 എസ് സി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
75
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 06:00 AM
ഈ പ്രാണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ
ഇത് ക്രിസോപെർല പ്രാണിയാണ്, മുഞ്ഞകൾ, ഇലച്ചാടികൾ, വെള്ളീച്ചകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ തുടങ്ങി പരുത്തിയേയും മറ്റുവിളകളേയും ബാധിക്കുന്ന നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
181
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 10:00 AM
കറ്റാർവാഴ കൃഷിയും അതിലടങ്ങിയ സൌന്ദര്യവർധക മൂല്യങ്ങളും
കറ്റാർവാഴ മുറിവ്, പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് തൊലിപ്പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട് ഡിഗ്രി പൊള്ളലുകൾക്കും സൂര്യാഘാതത്തിനുമുള്ള...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  www.phytojournal.com
419
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 06:00 AM
ദിവസത്തിൽ ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ തളിക്കാറുള്ളത്?
ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ, കീടനാശിനികൾക്ക് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ അവ തളിക്കുന്നത് രാവിലെ 7 മണിക്കും 11 മണിക്കും ഇടയിലും വൈകുന്നേരം 4നും 7 മണിക്കും ഇടയിലും ആയിരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
421
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 10:00 AM
സൌരോർജ വിളക്ക് കെണി - ഏകീകൃത കീട നിയന്ത്രണം
ഏകീകൃത കീട നിയന്ത്രണം (ഐപിഎം – ഇൻഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്) അഥവാ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ (ഐപിസി) എന്നത് കീടനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ചെലവുകുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
582
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jun 19, 06:00 AM
ഈ പ്രാണി ഒരു കേടിനും കാരണമാകുന്നില്ല.
ഈ ലേഡിബേർഡ് വണ്ടുകൾ പരുത്തിയെ ബാധിക്കുന്ന മുഞ്ഞയെ ആഹാരമാക്കുന്നു. മുഞ്ഞബാധ നിയന്തിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ നിർബന്ധമായും സംരക്ഷിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
32
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 10:00 AM
യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള നിയന്ത്രണം
ഇൻട്രാ റോ കൾട്ടിവേറ്റർ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന കളനിയന്ത്രണയന്ത്രം (ഫിംഗർ വീഡർ) പ്രയോജനങ്ങൾ • മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു • നൈട്രേറ്റ് അടിയുന്നത്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കെയുഎൽടി അൺക്രൌട്ട്മാനേജ്മെൻറ്
421
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 May 19, 06:00 AM
ചോളം വിളയിൽ വർഷകാല പട്ടാളപ്പുഴുക്കളുടെ [ഫാൾ ആർമി വേം - എഫ് എ ഡബ്ളിയു] സാന്നിധ്യം
ഐസിഎആർ താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള പരിചരണം വിത്തുകൾക്ക് നിർബന്ധമായും പ്രത്യേകിച്ച് വർഷകാല പട്ടാളപ്പുഴുക്കൾക്ക് [എഫ്എഡബ്ളിയു] എതിരായി നിർദേശിക്കുന്നു. വിത്ത് പരിചരണം നിർബന്ധമായും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
12
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 06:00 AM
വേനലിലെ വിളകൾക്കുവേണ്ട ഇട ജോലികൾ.
വേനലിലെ ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന്, സൂര്യകാന്തി, നിലക്കടല എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കളപറിക്കലും ജലസേചനവും നടത്തുക. കരിമ്പിന് ആവശ്യമായ ജലസേചനത്തിനൊപ്പം മണ്ണ് കയറ്റിക്കൊടുക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
55
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 06:00 AM
ലുസേൺ വിളയിലെ ഇല തിന്നുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴു
രാസകീടനാശിനികൾ തളിക്കുന്നതിന് പകരം, ബുവേറിയ ബാസിയാന എന്ന ഫംഗൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ജൈവകീടനാശിനി 40 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് അവക്ഷിപ്തം ഉണ്ടാകുന്നത്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
63
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Apr 19, 06:00 AM
പഴം വിളകളിലെ തടി ആഹാരമാക്കുന്ന ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം
നിർദേശിച്ച കീടനാശിനി തണ്ടിലെ പൊത്തുകളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച് പുഴുക്കളെ കൊല്ലുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
55
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Apr 19, 06:00 AM
തേക്കിലെ തണ്ടുതുരപ്പൻ
ഈ പ്രാണിയുടെ പുഴുക്കൾ തണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറുകയും അകം തുരന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനുയോജ്യമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
32
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 AM
തെങ്ങിലെ മണ്ഡരി
ഫെൻപൈറോകിസിമേറ്റ് 5 ഇസി 10 മില്ലി, 10 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ച് വേരുകളിലൂടെ വലിച്ചെപ്പിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ (റൂട്ട് ഫീഡിംഗ്) ഉപയോഗിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
84
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 06:00 AM
ക്രൈസോപെർല എന്ന പുഴുവിനെക്കുറിച്ചറിയാം
ചാഴിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മിത്രകീടം മുഞ്ഞ, വെള്ളീച്ച, പുൽച്ചാടികളുടെ മുട്ട അഥവാ ജാസിഡുകൾ ചെറിയ ലാർവകൾ എന്നിവയെയെല്ലാം ആഹാരമാക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
102
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 19, 10:00 AM
പോളിഹൌസ് കൃഷി
നിയന്ത്രിത പരിസ്ഥിതിയിൽ, ഒരേ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയിലും യന്ത്രസംവിധാനത്തിലൂടെ കൃത്യമായി വളം നൽകിയും, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോളിഹൌസ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. കർഷകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഉനൈവിഷൻ മീഡിയ
675
141
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 10:00 AM
പോളിഹൌസ് കൃഷിയിലൂടെ വിളവ് വർധിപ്പിക്കൂ!
ഹരിതഗൃഹം അല്ലെങ്കിൽ പോളിഹൌസ് സാധാരണയായി അർധവൃത്താകൃതിയിലോ സമചതുരാകൃതിയിലോ നീളത്തിലോ ഉള്ള പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറിയ കെട്ടിടമാണ്. പോളിഹൌസ് കർഷകർക്ക്,...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  കൃഷി ജാർഗൻ
262
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 10:00 AM
സംരക്ഷിത കൃഷിരീതി
എന്താണ് പോളിഹൌസ്? പോളിഹൌസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹം (ഗ്രീൻഹൌസ്) എന്നത് അത്ര സുതാര്യമല്ലാത്ത ഗ്ലാസോ പോളിഎഥിലീനോ പോലുള്ള വസ്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടോ നിർമ്മിതിയോ ആണ്. ഇതിലെ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  കൃഷി ജാർഗൻ
474
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 10:00 AM
പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലെ കായ് തുരപ്പൻറെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
തുവരപ്പരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പയർ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിളകളെ (വെള്ളപ്പയർ, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന്) ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കീടം. ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത. വിരിഞ്ഞ ഇല. ഇടത്തരവും പ്രാദേശികവുമായ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
180
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Apr 19, 06:00 AM
തുമ്പിയെക്കുറിച്ച് അറിയൂ
മുതിർന്നവ വണ്ടുകൾ, നിശാശലഭങ്ങൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, പഴയീച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയെ ആഹാരമാക്കുകയും വിവിധ കൃഷിയിനങ്ങൾക്ക് മിത്രകീടങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
171
12
കൂടുതൽ കാണു