Looking for our company website?  
കാബേജിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ
ചെറിയ ലാർവകൾ കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുകയും ഇലകളിലെ ഹരിതകാംശം കടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഇവ കൂടുതൽ ആർത്തിയോടെ തീറ്റതുടങ്ങുകയും ഇല പൊഴിയുന്നതിന് കാരണമാകുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
135
19
കാബേജിലെ ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്ത് ശലഭത്തിൻറെ ഏകീകൃത കീടനിയന്ത്രണം
കാബേജ് സാധാരണയായി വർഷം മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, 0.37 ഹെക്ടറിൽ കാബേജ് വളർത്തുകയും 6.87 മില്ല്യൺ ടൺ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർ പ്രദേശ്, ഒറീസ,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
86
0
നിങ്ങൾ പരുത്തിയിൽ ഈ കീടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് ഫ്ലാറ്റിഡ് ഹോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപ്രധാനമായ ഒരു കീടമാണ്. ഇത് പരുത്തി വിളകളിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
226
34
വഴുതയിലെ തണ്ട്, കായ് തുരപ്പന് എന്ത് കീടനാശിനിയാണ് നിങ്ങൾ തളിക്കാറ്?
ഓരോ വിളവെടുപ്പിലും കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 4 മില്ലി വീതം, എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 4 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
212
25
ഇവ ലെമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്
ചെറിയ ലാർവകൾ പക്ഷിക്കാഷ്ഠം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. വലിയ ലാർവകളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് കൊമ്പുപോലുള്ള രൂപം കാണാവുന്നതാണ്. നഴ്സറിയിലും പുതുതായി വിളഞ്ഞ വിളകൾക്കും ഇവ കനത്ത നഷ്ടം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
109
3
വിളകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് സ്പിറ്റിൽബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണിയാണ്. ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പതപോലുള്ള പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അവകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും. പതമാറ്റിയാൽ ഈ പ്രാണിയെ കാണാം. ഈ പ്രാണികൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
210
0
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശം തിരിച്ചറിയുക, ഇത് തളിക്കുക
ജലസേചന ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. ഇലപ്പേൻ ഇലകളുടെ താഴ്ഭാഗംമുറിച്ചു നീര് ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇലകൾ മുരടിക്കുകയും കട്ടിയുള്ളതാവുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
250
42
ഈ രീതിയിൽ ജൈവ കൃഷി അവശിഷ്ടവളം തയാറാക്കാം
കർഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിലും ഫലപ്രദമായും ജൈവ ഫാം മാന്യൂർ വളം അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തയാറാക്കാം. ഇത് നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനായി, 0.9 മീറ്റർ ആഴത്തിലും, 2.4 മീറ്റർ വീതിയിലും,...
ജൈവ കൃഷി  |  ദൈനിക് ജാർഗൻ
427
2
ബജ്റ വിളയിൽ ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിലുകൾ ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു
ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിൽ, മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടത്തിൽ, ബജ്റയിലെ പൂങ്കുലകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ധാന്യം കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ലാർവകൾ മണ്ണിലെ പുൽച്ചാടിയുടെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
83
1
തക്കാളി കായ് തുരപ്പൻ
ഇത് തടയുന്നതിന്, ഏക്കറിന് 10 എണ്ണം വീതം ഫിറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിച്ച് മുതിർന്ന കീടങ്ങലെ കൊല്ലുക. ഈ ലാർവകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായാലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. കേട് കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
172
7
പരുത്തി വിളയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ പിങ്ക് ബോൾ വേമിൻറെ നിയന്ത്രണം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി, പിങ്ക് ബോൾ വേം എന്ന ചെമ്പൻ പുഴുവിൻറെ ആക്രമണം പരുത്തികൃഷിയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ സാരമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മൊട്ടുകളിലും, പൂക്കളിലും,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
360
50
പരുത്തിൽ ജാസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാശം കാണൂ, ഇത് തളിക്കൂ
നിംഫുകളും മുതിർന്ന പ്രാണികളും കോണോടുകോൺ നടന്ന് ഇലകളിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി ഇലകൾ കപ്പിൻറെ ആകൃതിയിലാകുന്നു. മൺസൂൺ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത്....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
28
0
ആവണക്ക് വിളയിലെ സെമിലൂപ്പർ ബാധ
നേരത്തെയോ വൈകിയോ നട്ട ആവണക്ക് വിളകളിലാണ് കീടബാധ കാണാറുള്ളത്. ചെറിയ ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ ചെടിയുടെ ഇലകളുടെ പുറംഭാഗം കടിച്ചുമുറിക്കുന്നു. വലിയ ലാർവകൾ ചെടികളിൽ ഇലകൾ കൊഴിയുന്നതിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
പരുത്തിയിലെ ജാസിഡിൻറെ നിയന്ത്രണം
ജാസിഡുകളുടെ എണ്ണം മഴ ദിവസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലകൾ അകത്തേക്ക് ചുരുളുകയും കപ്പിൻറെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇൻഡോക്സാകാർബ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
10
0
കാസ്റ്റർ സെമിലൂപ്പർ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക
ചെറിയ ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ ഇലകളുടെ പുറംതൊലി ചുരുട്ടുകയും വളർച്ചയെത്തിയവ പ്രധാന ഞരമ്പ് അത്യാർത്തിയോടെ തിന്ന് ഇലകളുടെ അസ്ഥിപഞ്ജരമാക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ, വളർച്ചയെത്തിയ കീടങ്ങൾക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
പയേസിലോമൈസെസ് ലിലാസിനസ്
പയേസിലോമൈസെസ് ലിലാസിനസ് പലതരം മണ്ണിനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. 21-22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിലാണ് ഫംഗസ് ജീവിക്കുന്നത്. മണ്ണിൻറെ താപനില 36 ഡിഗ്രിയിൽ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
106
0
നെല്ലിലെ ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിൻറെ നിയന്ത്രണം
ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 0.4 ജിആർ 10 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3 ജിആർ 20 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 4ജി 10 കിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
15
0
ഉള്ളി വിളയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ദീപക് പാട്ടീൽ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം - കാർബെഡൈസിം 12% + മാൻകോസെബ് 63 % ഡബ്ളിയുപി പമ്പിന് 35 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
459
63
പരുത്തിയിലെ മിറിഡ് ചാഴിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം
ഏകദേശം തവിട്ട് നിറമുള്ള വളർച്ചയെത്തിയവയും നിംഫുകളും ഇല, തളിരുകൾ, വിത്തുറ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, കീടബാധയേറ്റ ഭാഗം മഞ്ഞ നിറമാകുകയും പതുക്കെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
നിങ്ങളുടെ ആവണക്ക് വിളയെ സെമിലൂപ്പറിൽ നിന്നും ഇലതീനി ചിത്രശഭപ്പുഴുവിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കൂ
രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളിലും ആവണക്ക് കൃഷിചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. നിലക്കടലയ്ക്കും പരുത്തിക്കും ഇടവിളയായും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. കായ്ക്കുന്ന സമയത്ത്...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
158
4
കൂടുതൽ കാണു