Looking for our company website?  
ചോളത്തിലെ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അഭിഷേക് ദേവ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: പമ്പിന് 4 മില്ലി വീതം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5% എസ് സി തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
40
0
ഈ കീടങ്ങൾ ഉത്പാദനഘട്ടത്തിൽ നെല്ലിന് ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നു
രാജ്യത്തിൻറെ മിക്കഭാഗത്തും നെല്ലിൻറെ ഞാറ് നടൽ കഴിയുകയും ചിലയിടത്ത് കതിർ വിരിയുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് തുടങ്ങാറാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
69
2
ഈ മിത്രലാർവ പരുത്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല
ഇത് ക്രൈസോപെർല പുഴുവാണ്, ഒരു മിത്രകീടം. ഇത് ബിടി വിളകളല്ലാത്തവയെ ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, പുൽച്ചാടി, വെള്ളീച്ച, ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ എന്നിവയുടെ മുട്ടകൾ തിന്നുന്നു. ഒരു ലാർവയ്ക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
വഴുതന വിളയിൽ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കുർദസ് വഗേല സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 13: 40: 13 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
249
2
സോയാബീനിലെ ആഷ് വീവിൽ വണ്ടിൻറെ നിയന്ത്രണം
വളർച്ചയെത്തിയ ആഷ് വീവിൽ വണ്ട് സാധാരണയായി ഇലകളുടെ അരികുകൾ തിന്നുതുടങ്ങുകയും പലപ്പോഴും ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ സാധാരണ കുറഞ്ഞ എണ്ണമേ കാണാറുള്ളൂ എന്നതിനാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദേവീന്ദ്രപ്പ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം വീതം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10 :26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
468
50
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ജലസേചന കാലത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യമോ മൺസൂണിലുടനീളം മഴലഭിക്കാത്തതോ ഇലപ്പേനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചെല്ലുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
9
0
കോളിഫ്ളവർ വിളയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ സാരിഫ് മൊണ്ഡൽ സംസ്ഥാനം - പശ്ചിമ ബംഗാൾ പരിഹാരം - മെറ്റാലെക്സൈൽ 4 %+ മാൻകോസെബ് 64% ഡബ്ളിയുപി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
123
6
ജമന്തിപ്പൂക്കൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആധുനിക മാർഗം
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജമന്തിപ്പൂക്കൾക്ക് വലിയ വിപണിയാണ് ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദസറ, ദീപാവലി, ക്രിസ്മസ്, വിവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധിയായ ആഘോഷവേളകളിൽ. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ പൂക്കൾ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
430
0
റോസ്ചെടിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ
കീടങ്ങൾ ഇലകൾ, ശിഖരങ്ങൾ, തണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. കീടബാധ കൂടുതലുള്ള കമ്പുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക, ഒപ്പം വെർട്ടിസിലിയം ലക്കാനി എന്ന ഫംഗസ് അധിഷ്ഠിത...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
നിലക്കടല കൃഷിയിടത്തിൻറെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ഹരിലാൽ ജാട്ട് സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
292
4
വാഴപ്പഴത്തിലെ മാണവണ്ട്
ലാർവ വേരിലെ കിഴങ്ങിനിടയിൽ കയറുകയും അകത്തുനിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകൾ വാടിയ മഞ്ഞ നിറമാകുകയും ചെടി എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
തുവരപ്പരിപ്പിൽ വിത്ത് പരിചരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ
തുവരപ്പരിപ്പ് കൃഷി നാണ്യവിളയെന്ന നിലയിൽ കർഷകർ ഉത്സാഹപൂർവം പിന്തുണച്ചുവരുന്നു. ഈ വിളയുടെ കൃഷിചെയ്യുന്നതിൻറെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധകൊടുത്താൽ, വിളവ് വർധിക്കുന്നതിലൂടെ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
99
0
പീച്ചിങ്ങയേയും കുമ്പളത്തെയും പഴയീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം
പഴയീച്ചയുടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്ന ലാർവകൾ പഴങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയും അകത്തുള്ള ഭാഗം ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വാട്ടവും കൊഴിയലും ചെടികളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
സോയാബീൻ വിളയിലെ ചിത്രശലഭപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം
കർഷകന്റെ പേര് - ശ്രീ ബാലാജി ഷിൻഡെ സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം- തയോഡികാർബ് 75% ഡബ്ളിയുപി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
166
9
പരുത്തിയിലെ പിങ്ക് ബോൾവേമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം
റോസ്കലർന്ന നിറമുള്ള പൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പിങ്ക്ബോൾവേം കാരണമുള്ള നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സെപ്തംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കീടബാധ സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും. ജലസേചനം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
വഴുതനയുടെ വളർച്ചയെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ബാധിക്കുന്നു
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അമർ സംസ്ഥാനം: പശ്ചിമ ബംഗാൾ പരിഹാരം: സ്പിനോസാദ് 45% എസ് സി- സസ്പെൻഷൻ കോൺസൻട്രേറ്റ് പമ്പിന് 7 മില്ലി എന്ന അളവിലെടുത്ത് തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
206
7
പരുത്തിയിലെ മീലിമൂട്ടയുടെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണം
മീലിമൂട്ട ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതല്ല, അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. 2006ൽ കാലത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി , പിന്നീട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
348
34
പപ്പായയിലെ മീലിമൂട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം
ഈ മീലിമൂട്ടകൾ ഇലകൾ, തണ്ട് കൂടാതെ വളരുന്ന പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇലകളും പൂക്കളും നേരത്തേ കൊഴിയുന്നു. ഇത് പപ്പായത്തോ്ട്ടത്തിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
മെച്ചപ്പെട്ട മഞ്ഞൾ ഉത്പാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. ശിവാജി സുൽ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 13:40:13 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകുക ഒപ്പം പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുകയും...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
258
14
കൂടുതൽ കാണു