കൂൺ കൃഷി
ഇന്ത്യയിൽ ഹൈ-ടെക് കൂൺ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ലോക വിപണിയുടെ സാധ്യത തുറന്നിട്ടും വളരെക്കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയവയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  കൃഷി സമർപ്പൺ
111
0
കൃഷിയിടത്തില് ചാഴിയുടെ നിയന്ത്രണം
നാല് ജോഡി കാലുകകളുള്ള, സാധാരണ കീടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്പ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ചാഴി. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളയുടെ ക്രമത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും മറ്റുമാണ് ചാഴികളുടെ...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
116
0
തോട്ടവിളകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും കീടങ്ങളെ തടയാന് ട്രാപ് ക്രോപ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു
ചെറിയ പ്രദേശത്തോ നാണ്യവിളയുടെ ചുറ്റുമോ നടുന്ന വിളയാണ് ട്രാപ് ക്രോപ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, പ്രധാന വിളയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിളകളാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്....
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
123
0
നിലക്കടല കൃഷിയില്, ഇല തിന്നുന്ന കമ്പിളിപ്പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കല്
ഇല തിന്നുന്ന കമ്പിളിപ്പുഴു, കര്ഷകരുടെ ഇടയില് പട്ടാളപ്പുഴു, പുകയില കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇളം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയില് ഇവയുടെ ആക്രമണം ദീര്ഘകാലം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു....
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
182
8
കോളിഫ്ലവറിലെ ഫംഗസ്ബാധ
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. സരിഫ് മണ്ഡൽ സംസ്ഥാനം: പശ്ചിമ ബംഗാൾ പരിഹാരം: മെറ്റെലക്സൈൽ 8% + മാൻകോസെബ് 64% ഡബ്ളിയുപി എന്നിവ പമ്പിന് 30 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
165
2
ഏകീകൃത കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഫിറമോൺ കെണികളുടെ ഉപയോഗം
കൃഷിയിടത്തിൽ ഫിറമോൺ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പെൺകീടത്തിൻറെ കൃത്രിമ ഗന്ധത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൺകീടത്തിനെ പിടികൂടാൻ കഴിയുന്നു. വിവിധ കീടങ്ങളുടെ ഗന്ധങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു....
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
176
0
ഈ ഇരപിടിയൻ-സൌഹൃദ കീടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയൂ
ഈ കടന്നുകയറുന്ന പ്രാണി, മുഞ്ഞകളെയും ഇലപ്പേനുകളെയും ചാഴികളെയും തുടങ്ങി കീടങ്ങളെ ആഹാരമക്കുന്നു. വിളകളിലെ ഇത്തരം കർഷക സൌഹൃദ പ്രാണികളെ സംരക്ഷിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
കോവയ്ക്കയിലെ പഴയീച്ച നിയന്ത്രണം
ക്യൂ ല്യൂ കെണികൾ ഏക്കറിൽ 4 മുതൽ 5 എണ്ണം വരെ സ്ഥാപിക്കുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കീടബാധയേറ്റ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കുഴിച്ചുമൂടുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 06:00 AM
ഈ പുതിയ റെഡി-മിക്സ് ഫോർമുലയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
നൊവോലുറോൺ 5.25% + എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 0.99 % എസ് സി എന്ന റെഡി മിക്സ് കീടനാശിനി മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുളക്, കാബേജ്, പരിപ്പ്, നെല്ല് എന്നിവയെ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
16
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 PM
ജൈവ വളമെന്ന രീതിയിൽ ട്രൈക്കോഡെർമ വിറിഡേയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ
ആമുഖം: ഈ സീസണിൻറെ തുടക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പച്ചക്കറി നടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. മണ്ണിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി തൈകൾക്കായി മണ്ണിൽ രാസ കുമിൾനാശിനികൾ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
132
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 06:00 AM
ഏത് പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥയിലാണ് മുഞ്ഞ ബാധ പെട്ടെന്ന് വർധിക്കുന്നത്?
സ്പിറോമെസിഫെൻ 22.9 എസ് സി 5 മില്ലി വീതം അല്ലെങ്കിൽ തൈമെഥോക്സാം ഡബ്ളിയുജി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
36
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 19, 06:30 PM
മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, മണ്ണെണ്ണ സത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വിളകളിലെ തുരപ്പൻ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം
മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, മണ്ണെണ്ണ സത്ത് വിളകൾക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രധാന തുരപ്പൻ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
215
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 19, 06:00 AM
അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള സിസ്റ്റമിക്, കോൺടാക്ട് കീടനാശിനികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് സിസ്റ്റമിക് കീടനാശിനികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തളിക്കുക, വിവിധ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന ചവയ്ക്കുന്ന പ്രാണിക്ക് കോൺടാക്ട് കീടനാശിനികൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
384
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 06:00 AM
നാരങ്ങയിലെ കറുത്ത മുഞ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണം
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, വേപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ രൂപവൽക്കരണം തളിക്കുക, വളർച്ച വളരെ വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഡൈമെഥോയേറ്റ് 30ഇസി 10 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
56
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 10:00 AM
(ഭാഗം-2) അശ്വഗന്ധ കൃഷിരീതികൾ: ഔഷധ സസ്യം
നഴ്സറി പരിചരണവും മാറ്റി നടലും: നടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് നന്നായി കിളച്ച് ഉഴുതുമറിക്കുകയും അതിൽ ധാരാളം ഫലപുഷ്ടിക്കാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ, ജൈവ വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക....
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
332
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 10:00 AM
അശ്വഗന്ധ (അമുക്കുരം) കൃഷിയുടെ രീതികൾ: ഔഷധ സസ്യം (ഭാഗം 1)
അശ്വഗന്ധ അഥവാ അമുക്കുരം നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ അദ്ഭുത സസ്യം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. “അശ്വഗന്ധ” എന്ന പേര് വന്നത് ഇതിൻറെ വേരിന് കുതിരയുടെ മണമായതുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന്...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അപ്നി ഖേതി
432
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
ബീജാമൃതത്തിൻറെ നിർമ്മാണം
ബീജാമൃതം എന്നത് ചെടികൾക്ക്, തൈകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നടീൽ വസ്തുക്കൾക്കും നൽകാവുന്ന ഒരു പരിചരണമാണ്. അത് ഇളംവേരുകളെ ഫംഗസിൽ നിന്നും മൺസൂൺ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന...
ജൈവ കൃഷി  |  സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ്
800
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 06:00 AM
വെള്ളപ്പയർ, ചെറുപയർ എന്നിവയിലെ തൊണ്ട് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
എമമാക്ടിൻ ബെൻസോയേറ്റ് 5 ഡബ്ളിയുജി 5 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുബെൻഡയമൈഡ് 480 എസ് സി 4 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാന്ത്രനിലിപ്രോൾ 18.5 എസ് സി 3 മില്ലി വീതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
108
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 06:00 AM
ഈ പ്രാണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ
ഇത് ക്രിസോപെർല പ്രാണിയാണ്, മുഞ്ഞകൾ, ഇലച്ചാടികൾ, വെള്ളീച്ചകൾ, ഇലപ്പേനുകൾ തുടങ്ങി പരുത്തിയേയും മറ്റുവിളകളേയും ബാധിക്കുന്ന നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
223
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 10:00 AM
കറ്റാർവാഴ കൃഷിയും അതിലടങ്ങിയ സൌന്ദര്യവർധക മൂല്യങ്ങളും
കറ്റാർവാഴ മുറിവ്, പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് തൊലിപ്പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട് ഡിഗ്രി പൊള്ളലുകൾക്കും സൂര്യാഘാതത്തിനുമുള്ള...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  www.phytojournal.com
488
0
കൂടുതൽ കാണു