Looking for our company website?  
ഈ മീലിമൂട്ടകൾ പരുത്തിക്ക് സാരമായ കേടുണ്ടാക്കുന്നു
ഇലകൾ, തളിരുകൾ, തണ്ടുകൾ എന്നിവയിലിരുന്നു കൊണ്ട്, മീലിമൂട്ട നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെടിയുടെ വളച്ചയെ പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ചില ചെടികളിൽ മാത്രമേ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
ബ്യുവേറിയ ബാസ്സിയാനയുടെ ഉപയോഗവും പ്രയോജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം
ബ്യുവേറിയ ബാസ്സിയാന ലോകത്താകമാനം മണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഇതിൻറെ ബീജങ്ങൾ കീടത്തിൻറെ ശരീരവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വളർന്ന്...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
52
0
സോയാബീനിലെ ഇലതീനി ചിത്രശലഭപ്പുഴുവിൻറെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. രാം വിലാസ് മീണ സംസ്ഥാനം: മധ്യപ്രദേശ് പരിഹാരം: ഫ്ലൂബെൻഡയമൈഡ് 20% ഡബ്ളിയുജി പമ്പിന് 15 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
125
0
സോയാബീനിലെ റിംഗ് കട്ടർ/ഗ്രിഡിൽ വണ്ട്, തണ്ട് തുരപ്പൻ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം
പുഴു തണ്ടിൽ ഒരു വളയം ഉണ്ടാക്കുകയും തണ്ടിനകത്ത് കയറി അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിന്നുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വിള വരണ്ടുണങ്ങുന്നു. കീടബാധ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
നല്ലയിനം ചെറുനാരങ്ങലഭിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്ന വളത്തിൻറെ അളവ്
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ.കിരൺ ഇധാതെ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം: ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ 13:0:45 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
191
1
ചോളം വിളകളിൽ തുരപ്പൻ ശൽക്കകീടങ്ങളെ നിയനന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി
ഈ ലാർവ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി ശൽക്കത്തിനകത്ത് കയറി വളരുന്ന വിത്തിനെ പാലാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിന്നുന്നു. വളരെക്കുറച്ച് ലാവർകളെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ,...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
ചോളത്തിലെ പട്ടാളപ്പുഴുവിൻറെ ആക്രമണം
കർഷകൻറെ പേര്: ശ്രീ. അഭിഷേക് ദേവ സംസ്ഥാനം: മഹാരാഷ്ട്ര പരിഹാരം: പമ്പിന് 4 മില്ലി വീതം ക്ലോറാന്ത്രിനിലിപ്രോൾ 18.5% എസ് സി തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
138
0
ഈ കീടങ്ങൾ ഉത്പാദനഘട്ടത്തിൽ നെല്ലിന് ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നു
രാജ്യത്തിൻറെ മിക്കഭാഗത്തും നെല്ലിൻറെ ഞാറ് നടൽ കഴിയുകയും ചിലയിടത്ത് കതിർ വിരിയുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് തുടങ്ങാറാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
165
10
ഈ മിത്രലാർവ പരുത്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല
ഇത് ക്രൈസോപെർല പുഴുവാണ്, ഒരു മിത്രകീടം. ഇത് ബിടി വിളകളല്ലാത്തവയെ ആക്രമിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, പുൽച്ചാടി, വെള്ളീച്ച, ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ എന്നിവയുടെ മുട്ടകൾ തിന്നുന്നു. ഒരു ലാർവയ്ക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
വഴുതന വിളയിൽ അനുയോജ്യമായ പോഷക നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ കുർദസ് വഗേല സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം വീതം 13: 40: 13 തുള്ളിനനയിലൂടെ നൽകണം
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
362
7
സോയാബീനിലെ ആഷ് വീവിൽ വണ്ടിൻറെ നിയന്ത്രണം
വളർച്ചയെത്തിയ ആഷ് വീവിൽ വണ്ട് സാധാരണയായി ഇലകളുടെ അരികുകൾ തിന്നുതുടങ്ങുകയും പലപ്പോഴും ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ സാധാരണ കുറഞ്ഞ എണ്ണമേ കാണാറുള്ളൂ എന്നതിനാൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
3
0
പരുത്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട അളവിൽ വളം നൽകുക
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ദേവീന്ദ്രപ്പ സംസ്ഥാനം - കർണാടക നിർദേശം - ഏക്കറിന് 25 കിഗ്രാം വീതം യൂറിയ, 50 കിഗ്രാം 10 :26: 26, 8 കിഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച്...
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
733
84
പരുത്തിയിലെ ഇലപ്പേൻ നിയന്ത്രണം
രണ്ട് ജലസേചന കാലത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യമോ മൺസൂണിലുടനീളം മഴലഭിക്കാത്തതോ ഇലപ്പേനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇലയുടെ പ്രതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചെല്ലുന്ന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
11
0
കോളിഫ്ളവർ വിളയിലെ ഫംഗസ് ബാധ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ സാരിഫ് മൊണ്ഡൽ സംസ്ഥാനം - പശ്ചിമ ബംഗാൾ പരിഹാരം - മെറ്റാലെക്സൈൽ 4 %+ മാൻകോസെബ് 64% ഡബ്ളിയുപി പമ്പിന് 30 ഗ്രാം വീതം തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
157
13
ജമന്തിപ്പൂക്കൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആധുനിക മാർഗം
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജമന്തിപ്പൂക്കൾക്ക് വലിയ വിപണിയാണ് ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദസറ, ദീപാവലി, ക്രിസ്മസ്, വിവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധിയായ ആഘോഷവേളകളിൽ. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ പൂക്കൾ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
473
0
റോസ്ചെടിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ
കീടങ്ങൾ ഇലകൾ, ശിഖരങ്ങൾ, തണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു. കീടബാധ കൂടുതലുള്ള കമ്പുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക, ഒപ്പം വെർട്ടിസിലിയം ലക്കാനി എന്ന ഫംഗസ് അധിഷ്ഠിത...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
4
0
നിലക്കടല കൃഷിയിടത്തിൻറെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ ഹരിലാൽ ജാട്ട് സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ നിർദേശം - പമ്പിന് 20 ഗ്രാം വീതം മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
315
6
വാഴപ്പഴത്തിലെ മാണവണ്ട്
ലാർവ വേരിലെ കിഴങ്ങിനിടയിൽ കയറുകയും അകത്തുനിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, ഇലകൾ വാടിയ മഞ്ഞ നിറമാകുകയും ചെടി എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1
0
തുവരപ്പരിപ്പിൽ വിത്ത് പരിചരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ
തുവരപ്പരിപ്പ് കൃഷി നാണ്യവിളയെന്ന നിലയിൽ കർഷകർ ഉത്സാഹപൂർവം പിന്തുണച്ചുവരുന്നു. ഈ വിളയുടെ കൃഷിചെയ്യുന്നതിൻറെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധകൊടുത്താൽ, വിളവ് വർധിക്കുന്നതിലൂടെ...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
101
0
പീച്ചിങ്ങയേയും കുമ്പളത്തെയും പഴയീച്ചയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം
പഴയീച്ചയുടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്ന ലാർവകൾ പഴങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയും അകത്തുള്ള ഭാഗം ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി, വാട്ടവും കൊഴിയലും ചെടികളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
2
0
കൂടുതൽ കാണു