AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
ബാഹ്യ പരാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം
ബാഹ്യ പരാദങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ രോമത്തിലും തൊലിയിലും വളരുകയും പുറമെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തുടർച്ചയായി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രയോജനകരമായ മൃഗപരിപാലന നിർദേശങ്ങൾ
മൺസൂൺ കാലത്തെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ചില മുൻകരുതലുകളുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
91
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികളിലെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പിൻറെ പ്രാധാന്യം (ഭാഗം - 2)
പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് കന്നുകാലികൾ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭാഗം ഒന്നിൽ കണ്ടതുപോലെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ, പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട വിവിധയിനം വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  പശു സന്ദേശ്
85
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 06:00 PM
(ഭാഗം-1) കന്നുകാലികളിലെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പിൻറെ പ്രാധാന്യം
കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസെമിയ, കാലും വായും ദുർബലമാകൽ തുടങ്ങി അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾകൊണ്ട്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  പശു സന്ദേശ്
379
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
പ്രളയസമയത്തെ കന്നുകാലി സംരക്ഷണം
പ്രളയ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ കന്നുകാലി സംരക്ഷണത്തിന് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ: • കന്നുകാലികളെ കെട്ടിയിടരുത്, അഴിച്ചുവിടുക. • പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഉടൻതന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അനിമൽ സയൻസ് സെൻറർ, ആനന്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
369
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jun 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികളിലെ വിര പ്രതിരോധം
ബോധവൽക്കരണത്തിൻറെ അപര്യാപ്തമൂലം കന്നുകാലികളെ വിരകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പരാദജീവികളിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും നൽകാറില്ല. ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
586
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 10:00 AM
ആധുനിക മൃഗസംരക്ഷണ വിദ്യകൾ:
ഫിൻലാൻറിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ കാർഷികമേഖലയിലാകെയുള്ള ഉന്നതനിലവാരത്തെ ,ആധുനിക കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ നിലവാരത്തെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ബിസിനസ് ഫിൻലാൻറ്
389
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 06:00 PM
പാൽ തരുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ മിനറൽ മിക്സറിൻറെയും ഉപ്പിൻറെയും പ്രയോജനങ്ങൾ
● കിടാവിൻറെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയും വികാസവും ● നേരത്തേയുള്ള ഗർഭധാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ● ആരോഗ്യമുള്ള കിടാവിൻറെ ജനനം ഒപ്പം കൂടുതൽ അളവിൽ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാം ●...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അമൂൽ
1161
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 May 19, 06:00 AM
കന്നുകാലികളുടെ പോഷക നിയന്ത്രണം
പ്രായപൂർത്തിയായ കാലികൾക്ക് (പശുക്കൾക്കും പോത്തുകൾക്കും) 50 ഗ്രാം മിനറൽസ് നൽകുക
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
334
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 PM
പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പരിചരണം
എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധകൊടുക്കേണ്ടത്? പാൽ കറക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക്, പശുക്കൾ, എരുമ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എല്ലാ 13 മുതൽ 14 വരെ മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  വെറ്റിനറി സയൻസ് സെൻറർ, ആനന്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
601
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
മൃഗങ്ങളിലെ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനവും അതിൻറെ ഗുണങ്ങളും
ഉയർന്ന ജനിതക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൺ മൃഗത്തിൻറെ ബീജം സിന്തറ്റിക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗത്തിൽ ശേഖരിച്ച് അതിനെ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പെൺ മൃഗത്തിൻറെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗുജറാത്ത് ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡ് (ഗാന്ധിനഗർ)
416
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 PM
വേനലിലെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം
വേനലിൽ മൃഗപരിപാലകർ മൃഗങ്ങൾക്ക് അധിക സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, മൃഗങ്ങളെ കടുത്ത ചൂടും സൂര്യാഘാതവും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൂര്യാഘാതം മൂലം മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി ചുളുങ്ങുകയും...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
293
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 PM
ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
ഒരു മൃഗ വിദഗ്ധൻറെ ഉപദേശ പ്രകാരം വേണം ആടുകളെ വാങ്ങേണ്ടത്. ഒരു തവണ പ്രസവിച്ചുകഴിഞ്ഞ ആടിനെ വാങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ● ഒരു ഇനത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഇരട്ടകൾക്ക്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
288
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Apr 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ
മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ അകത്തെത്തിയ വിവിധയിനം വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളും അണുബാധകളും വർധിക്കുന്നു. ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
277
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 PM
പാൽ നൽകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് സമീകൃതാഹാരം നൽകുക
കന്നുകാലികൾക്ക് അവയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും പാലുല്പാദനത്തിനും വ്യത്യസ്തയിനം ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അവയുടെ പ്രായം, ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലിൻറെ അളവ് എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
550
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Apr 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികൾക്ക് ശരിയായ അളവിൽ കുടിവെള്ളം നിർബന്ധമായും നൽകണം
1) നല്ലതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ കുടിവെള്ളം ആവശ്യമായ അളവിൽ നൽകുക. അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്ക് തണുപ്പുള്ള...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
545
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Apr 19, 10:00 AM
"കാലി പരിപാലനത്തിൻറെയും കറവയന്ത്രത്തിൻറെയും പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം"
പരിപാലനം മൃഗങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ അവയുടെ രോമപാളിയിലെ പൊടി, അഴുക്ക്, ചാണകം, വിയർപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ഫോർ 91 ഡേയ്സ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്
924
151
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Apr 19, 06:00 PM
മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ധാതുമിശ്രിതത്തിൻറെ പ്രയോജനം
• ധാതുമിശ്രിതം മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ വളരുന്നതിനും ശക്തിയുള്ളതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. • ചില ധാതുക്കൾ കന്നുകാലികളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലസന്തുലനം, ആസിഡ്, ആൽക്കലി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
647
83
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Mar 19, 06:00 PM
പശു, എരുമ എന്നിവയിൽ നിന്നും പരമാവധി പാൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ട പോഷക നിയന്ത്രണങ്ങൾ
● അപര്യാപ്തമായ ഭക്ഷണശീലം കറവയുള്ള കാലികളുടെ ശരീര വളർച്ച, പാലുൽപ്പാദനം, പ്രത്യുത്പാദനം എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
479
72
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Mar 19, 06:00 PM
ഗ്രീൻ കാലിത്തീറ്റയുടെ ഫലമായി മികച്ച ഉല്പാദനത്തോടുകൂടിയ ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകാലികൾ
പച്ചയും പോഷകാഹാരവും ഉള്ള കാലിത്തീറ്റകൾ കാലികളുടെ വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, രാത്രി അന്ധത പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയും. • ഉണങ്ങിയ കാലിത്തീറ്റവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോവൻ
846
84
കൂടുതൽ കാണു