മൺസൂൺ കാലത്തെ വളർത്തുമൃഗ പരിപാലനം
നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലിയുടെ അകിട് സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുകയും ഒപ്പം കറവയ്ക്ക് ശേഷം അവ നിർദേശിച്ച അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 19, 06:30 PM
പോഷകാഹാരം പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
ഏത് പാലുല്പാദനകേന്ദ്രത്തിൻറെയും വിജയം അതിലെ കാലിക്കിടാങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കിടാങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ മികച്ച പോഷണം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  NDDB
207
0
മൺസൂൺ കാലത്തെ കന്നുകാലി പരിചരണം
ചാണകവും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് തടയാൻ, നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ സ്ഥിരമായി കുളിപ്പിക്കുക. ഇത് കന്നുകാലികളിലെ രോഗസാധ്യതയും കുറയ്ക്കും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
13
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Aug 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളിലെ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് (കരിങ്കുറു) തടയല്
ബാക്ടീരിയ മൂലം പശുക്കള്ക്കും എരുമകള്ക്കും വരുന്ന രോഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ക്വാര്ട്ടര് അല്ലെങ്കില് ബ്ലാക്ക് ലെഗ് (കരിങ്കുറു). പിന് കാലിന്റെ മുകള് ഭാഗത്ത് ശക്തമായ വീക്കമുണ്ടാകുന്നതാണ്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  hpagrisnet.gov.in
191
0
കുളമ്പുരോഗം പടരുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
മറ്റ് കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പടരുന്നത്, അതിനാൽ അവയെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന്എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച ഉടൻതന്നെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
9
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Aug 19, 06:30 PM
പോഷകാഹാരം പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
ഏത് പാലുല്പാദനകേന്ദ്രത്തിൻറെയും വിജയം അതിലെ കാലിക്കിടാങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കിടാങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ മികച്ച പോഷണം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  NDDB
298
0
കാലിത്തീറ്റയുടെ കൈകാര്യം
മൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റപ്പുല്ലിനായി, ജോവർ (ജവഹർ 69, എംപി ഛാരി), ചോളം (ആഫ്രിക്കൻ ടോൾ, വിക്രം) എന്നിവ നടുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
12
0
മൃഗ പരിപാലന നിർവ്വഹണം
ഒരു ദിവസം ലിറ്ററിന് 5 മില്ലി ഫിനൈൽ വീതം വെള്ളത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് മൃഗത്തൊഴുത്തുകളുടെ തറയിൽ തളിക്കുക.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
8
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jul 19, 06:30 PM
നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കായി പോഷക സന്തുലിതമായ ആഹാരം വീട്ടിൽ തയാറാക്കാം
സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണശീലം കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അത് പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുകയും അവയെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുകയും...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  കൃഷി ജാർഗൻ
327
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
മിക്കവാറും കന്നുകാലികലെ വളർത്തുന്നവരെല്ലാം പാലുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാലികളെ മറ്റ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞത്ര പാൽ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
628
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 PM
ബാഹ്യ പരാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം
ബാഹ്യ പരാദങ്ങൾ കന്നുകാലികളുടെ രോമത്തിലും തൊലിയിലും വളരുകയും പുറമെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തുടർച്ചയായി...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
287
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 PM
മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രയോജനകരമായ മൃഗപരിപാലന നിർദേശങ്ങൾ
മൺസൂൺ കാലത്തെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴും, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ചില മുൻകരുതലുകളുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ,...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  www.vetextension.com
386
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികളിലെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പിൻറെ പ്രാധാന്യം (ഭാഗം - 2)
പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് കന്നുകാലികൾ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭാഗം ഒന്നിൽ കണ്ടതുപോലെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ, പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട വിവിധയിനം വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  പശു സന്ദേശ്
415
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 06:00 PM
(ഭാഗം-1) കന്നുകാലികളിലെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പിൻറെ പ്രാധാന്യം
കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കറവയുള്ള കന്നുകാലികളാണ് ഹെമറേജിക് സെപ്റ്റിസെമിയ, കാലും വായും ദുർബലമാകൽ തുടങ്ങി അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾകൊണ്ട്...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  പശു സന്ദേശ്
460
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
പ്രളയസമയത്തെ കന്നുകാലി സംരക്ഷണം
പ്രളയ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ കന്നുകാലി സംരക്ഷണത്തിന് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ: • കന്നുകാലികളെ കെട്ടിയിടരുത്, അഴിച്ചുവിടുക. • പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഉടൻതന്നെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അനിമൽ സയൻസ് സെൻറർ, ആനന്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
407
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jun 19, 06:00 PM
കന്നുകാലികളിലെ വിര പ്രതിരോധം
ബോധവൽക്കരണത്തിൻറെ അപര്യാപ്തമൂലം കന്നുകാലികളെ വിരകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പരാദജീവികളിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും നൽകാറില്ല. ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗാവോം കണക്ഷൻ
762
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 10:00 AM
ആധുനിക മൃഗസംരക്ഷണ വിദ്യകൾ:
ഫിൻലാൻറിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ കാർഷികമേഖലയിലാകെയുള്ള ഉന്നതനിലവാരത്തെ ,ആധുനിക കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ നിലവാരത്തെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  ബിസിനസ് ഫിൻലാൻറ്
445
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 06:00 PM
പാൽ തരുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ മിനറൽ മിക്സറിൻറെയും ഉപ്പിൻറെയും പ്രയോജനങ്ങൾ
● കിടാവിൻറെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയും വികാസവും ● നേരത്തേയുള്ള ഗർഭധാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ● ആരോഗ്യമുള്ള കിടാവിൻറെ ജനനം ഒപ്പം കൂടുതൽ അളവിൽ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാം ●...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അമൂൽ
1468
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 May 19, 06:00 AM
കന്നുകാലികളുടെ പോഷക നിയന്ത്രണം
പ്രായപൂർത്തിയായ കാലികൾക്ക് (പശുക്കൾക്കും പോത്തുകൾക്കും) 50 ഗ്രാം മിനറൽസ് നൽകുക
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
370
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 PM
പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പരിചരണം
എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധകൊടുക്കേണ്ടത്? പാൽ കറക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക്, പശുക്കൾ, എരുമ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എല്ലാ 13 മുതൽ 14 വരെ മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  വെറ്റിനറി സയൻസ് സെൻറർ, ആനന്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
739
12
കൂടുതൽ കാണു