Looking for our company website?  
കന്നുകാലികളുടെ തീറ്റയ്ക്കായി വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലും യോജിപ്പിച്ചത്
വയ്ക്കോലും തീറ്റപ്പുല്ലം ഇടകലർത്തി കാലികൾക്ക് നൽകണം. അത് പോഷകങ്ങളുടെ ഗുണം വർധിപ്പിക്കുകയും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
181
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Nov 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളിൽ പാൽ, കൊഴുപ്പിൻറെ അളവ് എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കണക്കിലെടുക്കേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
കന്നുകാലി വളർത്തലിൻറെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായും പാലിനെയും അവയുടെ കൊഴുപ്പിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലുല്പാദനവും കാലികളിലെ കൊഴുപ്പിൻറെ അനുപാതവും മൃഗത്തിൻറെ ജനിതക ഘടനയെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  കൃഷി ജാർഗൻ
272
0
മൃഗപരിപാലനത്തിന് തീറ്റപ്പുല്ല് പ്രയോജനകരമാണ്
കറവയുള്ള കാലികൾക്ക് ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ല് നൽകുന്നതിലൂടെ പാലുല്പാദനം ലാഭകരമക്കാൻ കഴിയും. തീറ്റപ്പുല്ല് കാലികൾക്ക് എളുപ്പം ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
209
0
കന്നുകാലികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്രീൻ ഫോഡർ തീറ്റപ്പുല്ലിൻറെ പ്രാധാന്യം
തീറ്റപ്പുല്ല് നീരുള്ളതും, വെള്ളത്തിൻറെ അംശം കൂടുതലുള്ളതും കന്നുകാലികൾ തിന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. വിവിധതരം വിറ്റമിൻ എ കെരാറ്റിനുകൾ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
188
0
കന്നുകാലികളിലെ ഡയേറിയ
എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രോഗം കിടാങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാനായി അരലിറ്റർ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, 10 ഗ്രാം കട്ട്ഹവോർ കച്ച് 10 ഗ്രാം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ മൃഗപരിപാലന വിദഗ്ധൻ
172
0
കന്നുകാലികളിൽ സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ
ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ അളവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നിവയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധക്ക് കാരണമാകാറുള്ളത്. ആശ്വാസം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
110
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Nov 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികളിലെ മൂത്രാശയക്കല്ലിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളും രോഗനിർണ്ണയവും
മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പല പുതിയ രോഗങ്ങളും കന്നുകാലികളെയും ബാധിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രധാന രോഗമാണ് മൂത്രാശയക്കല്ല് അഥവ വൃക്കയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ല്. കന്നുകാലികളിലുണ്ടാകുന്ന...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  കൃഷി ജാർഗൻ
259
0
ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമായ വ്യവസായമാണ്
ആട് വളർത്തൽ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ, ചെടികൾ ധാരാളം ലഭ്യമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പോഷകത്തെക്കുറിച്ചും അധികം ഭയപ്പെടാനില്ല....
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
370
0
കന്നുകാലികളിലെ അകിട് നീര് കെട്ടൽ ചികിത്സ
അകിട് നീര് കെട്ടൽ പ്രശ്നം നിയന്ത്രിക്കാനായി പാൽ കറക്കുന്നയാളുടെ കൈയ്യിലെ നഖങ്ങൾ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കിയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ മോതിരം ഇടരുത്. പാൽ കറന്നതിന് ശേഷം പൊട്ടാസ്യം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
277
0
കന്നുകാലികളിലെ അകിട് നീര് കെട്ടൽ അസ്വസ്ഥത
ശൈത്യകാലത്ത്, തണുപ്പിൽ നിന്ന് കന്നുകാലികളെ വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും തറ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിലും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ആക്രമണം മൃഗങ്ങളുടെ അകിടിലെ നീർക്കെട്ടിന്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
161
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 06:30 PM
മൃഗപരിപാലന കലണ്ടർ: നവംബറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ശൈത്യകാലം ഈ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ കന്നുകാലികളുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അവയെ പരിപാലിക്കുന്നവർ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മാസം കണക്കിലെടുക്കേണ്ട...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  NDDB
165
0
കന്നുകാലികളിലെ വീർക്കലിന് വീട്ട് ചികിത്സ
500 ഗ്രാം ഭക്ഷ്യഎണ്ണയിലേക്ക് 25 ഗ്രാം ടർപ്പൻറൈൻ ചേർത്ത് അത് ട്യൂബ് വഴി നൽകുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം, കന്നുകാലികളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. മധ്യവയസുള്ള കിടാങ്ങൾക്ക്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
337
0
പശുക്കളിലെ വയർ വീർക്കൽ പ്രശ്നം
വയറു വീർക്കൽ പ്രശ്നം അയവെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളിലാണ് (പശു, എരുമ) കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ തകരാറിൻറെ ഫലമായി കന്നുകാലികളുടെ വയറ്റിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വയറു വീർത്തുള്ള...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
223
0
ഗർഭിണികളായ മൃഗങ്ങളുടെ പരിചരണം:-
ആറോ ഏഴോ മാസത്തിലധികം ഗർഭിണികളായ മൃഗങ്ങളെ മേയുന്നതിനായി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മൃഗത്തിന് ഇരിയ്ക്കാനും കിടക്കാനും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ലഭ്യമായിരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
341
0
കറവയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം:-
കറവയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ പാൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ്. അതിലാണ് കറക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴുത്ത്, കറക്കുന്ന വ്യക്തി, കറവയ്ക്കുള്ള...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
1333
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Oct 19, 06:30 PM
അനുയോജ്യവും സൌകര്യപ്രദവുമായ തൊഴുത്ത്
• കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തുകൾ സാധാരണയായി മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടാണ് ഉണ്ടാകാറ്, അതാണ് അനുയോജ്യവും. • തൊഴുത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തെ ഭൂമി ചുറ്റുമുള്ളിടത്തിനേക്കാൾ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
339
0
ഷാഫ് കട്ടറിൻറെ പ്രാധാന്യം:
പുല്ലരിയുന്നതിനുള്ള ഷാഫ് കട്ടർ യന്ത്രത്തിന് മൃഗപരിപാലനത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പുല്ല് കാലികൾ-പോത്ത് എളുപ്പത്തിൽ തിന്നുന്നു. ഷാഫ് കട്ടറിൻറെ പ്രധാന...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
678
0
കറവയുള്ള കാലികളുടെ പരിചരണം
കറവയുള്ള കാലികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 70-80 ലിറ്റർ വരെ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം നൽകണം.
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
422
0
കന്നുകാലി പരിചരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഇനം തെരഞ്ഞെടുക്കൽ
നാടൻ ഇനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് മൃഗപരിപാലനം ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാനാവുക. നാടൻ ഇനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രതിരോധ ശേഷികളുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കൾക്കും പോത്തുകൾക്കും...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
345
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Oct 19, 06:30 PM
കന്നുകാലികൾക്കായി പ്രകൃതദത്ത കാൽസ്യം ഉള്ളടക്കം വീട്ടിൽ തയാറാക്കുന്ന വിധം
കാൽസ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലിന് വളരെ സൌകര്യപ്രദമാണ്. ആദ്യമായി, 5 കിഗ്രാം ചുണ്ണാമ്പ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻറെ വിപണിവില ഏതാണ്ട് 40-50 രൂപ വരും. വാങ്ങുന്ന...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  കൃഷി ജാർഗൻ
506
0
കൂടുതൽ കാണു