AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 10:00 AM
കാർഷിക, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിൻറെ ശിശിരകാല പട്ടാളപ്പുഴു മുന്നറിയിപ്പ്
ഈയടുത്ത്, ഭാരത സർക്കാരിൻറെ കാർഷിക, സഹകരണ, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ശിശിരകാലത്ത് ചോളത്തിലുണ്ടാകുന്ന പട്ടാളപ്പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. പടർന്നുപിടിക്കുന്ന...
ഗുരു ഗ്യാൻ  |  GOI - Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
6
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 06:00 AM
വഴുതനയിലെ കായ്, തണ്ട് തുരപ്പൻറെ നിയന്ത്രണം
കായ്, തണ്ട് തുരപ്പൻറെ ആക്രമണത്തിൻറെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, 10000 പി പി എം വേപ്പെണ്ണ ഏക്കറിന് 500 മില്ലി എന്ന അളവിൽ 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ്...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
17
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 04:00 PM
മുളകിലെ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. പുഷ്കർലാൽ ടെലി സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ പരിഹാരം - ഇമഡാക്ലോപ്രൈഡ് 17.8% ഡബ്ളിയു ഡബ്ളിയും പമ്പിന് 15 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
71
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 10:00 AM
യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള നിയന്ത്രണം
ഇൻട്രാ റോ കൾട്ടിവേറ്റർ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന കളനിയന്ത്രണയന്ത്രം (ഫിംഗർ വീഡർ) പ്രയോജനങ്ങൾ • മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു • നൈട്രേറ്റ് അടിയുന്നത്...
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷി  |  കെയുഎൽടി അൺക്രൌട്ട്മാനേജ്മെൻറ്
235
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 06:00 AM
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പന്റെ നിയന്ത്രണം
തക്കാളിയിലെ പഴം തുരപ്പന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് വേപ്പെണ്ണ 10000 പി പി എം, 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 500 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറിംഗിനെസിസ് 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 400...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
22
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 04:00 PM
ആകർഷകവും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ ജമന്തിത്തോട്ടം
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. മെഹുൽ സംസ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - പമ്പിന് 20 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ് തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
127
15
മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ കളനാശിനി തളിക്കാറുള്ളത്?
അതെ എങ്കിൽ, മുകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പെരുവിരൽ വിജയചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക.
ഉവ്വ്/ഇല്ല  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ പോൾ
379
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 04:00 PM
തൈക്കുമ്പളത്തിലെ ഇല തുരപ്പൻ കീടബാധ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. സെന്തിൽകുമാർ സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട് പരിഹാരം - കാർടാപ് ഹെഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% പമ്പിന് 25 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
49
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 10:00 AM
മാങ്ങയിലെ തണ്ടുതുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഹീലർ കം സീലർ
മാങ്ങയിലെ തണ്ടുതുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഹീലർ കം സീലർ, ഈ വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബെംഗളൂരു ഐഐഎച്ച്ആർ ആണ്. ● ഈ മിശ്രിതം സ്ഥിരമാണ് (അതായത് ഒരു സീസണിൽ രണ്ടാമത്...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
185
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 06:00 AM
മുളകിലെ ഡൈബാക് രോഗത്തിൻറെ നിയന്ത്രണം
മുളകിലെ ഡൈബാകിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ക്ലോറോതിയോനിൽ 75% ഡബ്ളിയു പി ഏക്കറിന് 400 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഫെൻകോനസോൾ 25% ഇസി ഏക്കറിന് 100 മില്ലി എന്നീ അളവുകളിൽ വെള്ളത്തിൽ...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
115
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
മൃഗങ്ങളിലെ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനവും അതിൻറെ ഗുണങ്ങളും
ഉയർന്ന ജനിതക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൺ മൃഗത്തിൻറെ ബീജം സിന്തറ്റിക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗത്തിൽ ശേഖരിച്ച് അതിനെ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പെൺ മൃഗത്തിൻറെ...
കന്നുകാലി വളർത്തൽ  |  ഗുജറാത്ത് ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡ് (ഗാന്ധിനഗർ)
315
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 04:00 PM
ബജ്റവിളയുടെ കരുത്തുറ്റ വളർച്ച
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ജതിൻ സംസ്ഥാനം- ഗുജറാത്ത് നിർദേശം - ഒരു തവണ ജലസേചനം ആവശ്യമാണ്.
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
189
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 AM
കരിമ്പ് വിളയിലെ ചിതലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
കരിമ്പിലെ ചിതലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ക്ലോറോപൈറിഫോസ് 20 ഇസി ഏക്കറിന് 1 ലിറ്റർ വീതം സോയിൽ ഡ്രെഞ്ചിങ്ങ് രീതിയിൽ നേരിട്ട് ചെടിയുടെ വേരുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഒപ്പം...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
44
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 06:00 PM
മണ്ണിൻറെ ഫലപുഷ്ടി വർധിപ്പിക്കാൻ
● മണ്ണൊരുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടവിളകളും ശരിയായി ചെയ്യുക. ● വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുക (ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ) ഒപ്പം ഡൈ-കോട്ടിലിഡോൺ വിളകൾ ഇടയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ●...
ജൈവ കൃഷി  |  അഗ്രോവൻ
403
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 04:00 PM
ആരോഗ്യവും കരുത്തുമുള്ള മുളകുകൾ
കർഷകൻറെ പേര് - ശ്രീ. ശാരിക പവാർ സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര നിർദേശം - ഏക്കറിന് 3 കിഗ്രാം എന്ന അളവിൽ 12: 61: 00 തുള്ളിനനയിലൂടെ നിർബന്ധമായും നൽകുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
481
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 01:00 PM
ഇന്ത്യയിലെ മാവ് കൃഷിചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മാങ്ങകളെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്.
ഈയടുത്ത്, ജുനഗഢിലെ (ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം) ഗിർ പ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയതരം പ്രാണി സ്പീഷീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവ മാങ്ങകൾക്കും മാവിലകൾക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു....
കൃഷി വാർത്ത  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 06:00 AM
ചെറുപയറിലെ വെള്ളീച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
വെള്ളീച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, ചെറുപയർ കൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേപ്പെണ്ണ 300 പിപിഎം ഒരു ലിറ്റർ വീതം 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോ വെർട്ടിസിലിയം ലെക്കാനി 1 കിഗ്രാം 200...
ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ്  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രി-ഡോക്‌ടർ
69
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 04:00 PM
വെണ്ടയിലെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ശല്യം
കർഷകൻറെ പേര് - കൃഷ്ണ സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് പരിഹാരം - ഫ്ലോനികാമൈഡ് 50 % ഡബ്ളിയുജി, പമ്പിന് 8 ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തളിക്കുക
ഇന്നത്തെ ചിത്രം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
145
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 11:00 AM
മാവ് കൃഷിയിലെ പഴയീച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം
● പഴങ്ങൾ യഥാസമയം വിളവെടുക്കണം. പഴങ്ങൾ മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴുക്കാതിരിക്കാൻ ശരിയായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ● പഴയീച്ച ബാധയുള്ള പഴങ്ങളും തോട്ടത്തിൽ നിലത്തുവീണ പഴങ്ങളും പഴയീച്ചകളുടെ...
ഉപദേശക ലേഖനം  |  അഗ്രോസ്റ്റാർ അഗ്രോണമി സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലെൻസ്
13
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 10:00 AM
നിനക്കറിയുമോ?
1. കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിനായുള്ള നബാർഡ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് 1982 ജൂലൈ 12നാണ്. 2. സെൻറർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അറിഡ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ബിക്കാനീറിലാണ് സ്ഥിതി...
ഫലിതങ്ങൾ  |  ടൈംപാസ്സ്
75
11
കൂടുതൽ കാണു