ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ್ಛ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
930
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್