ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಪಶುಗಳ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 60 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಪಶುಗಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
483
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್