ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಮಧು ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎಚ್ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ : ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ@ 50 ಕೆಜಿ , 10:26:26@ 50ಕೆಜಿ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್@ 50 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ @100 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1137
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್