ಸಲಹಾ ಲೇಖನನ್ಯೂಸ್ 18
ಭತ್ತದ ಸಸಿ ಮಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ
ಭತ್ತದ ನಾಟಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚು ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
3
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್