AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Jan 19, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಹೂವಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ ರಾಜ್ಯ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ 19: 19:19 ಅನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
759
173