ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
03 Jun 19, 01:00 PM
Krishi VaartaSakal
Every Farmer will Benefit from PM-KISAN Scheme
New Delhi: The centre has extended the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) to all farmers in the nation. Earlier, the advantage of the scheme was relevant to farmers with two hectares of land. According to Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture, the revised scheme will cover nearly 14 crore 50 lakh farmers. Over 87,000 crore rupees for the year 2019-20 will be a total burden on the exchequer. So far, more than three crore farmers have benefited. Rs. 6,000 is given to the farmers under the plan in three instalments.
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme was announced for Rs. 75 thousand crores in the interim budget for the financial year 2019-20. Under this, the government declared an annual grant of about 6,000 rupees in three instalments of about 12 crore farmers holding two hectares of land. Source: Sakal, 1 June 2019 If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
167
0