ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿಬುದಿದಯಾ ತನಮಾನ ಬುಹ್
ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾವು ಮರದ ಕಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೀಜದಿಂದ ನಾಟಿಮಾಡಿರುವ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಸಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾವಿನ ಮರ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಹು-ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ: ಬುದಿದಯಾ ತನಮಾನ ಬುಹ್
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1043
31
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್