పునీత్ కుమార్ వ్యాస్
Kappalaband, Andhra Pradesh
17 Jul 19, 07:44 PM
మునగ మొక్కలలో బోరాన్ లోపం వల్ల కూడా పూత రాలుతుందా? మునగ మొక్కలకు ఏ ఎరువులు ఎంటమోదాదు వేసుకోవాలి?
0
0
0
0
V.giri
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 07:21 PM
varilo bpt5204 vari vittananni nidravasta thola ginchadaniki gaada natrikaamlam yela pattinchali podi vittana suddi yela cheyyali
0
0
0
0
M
Mahesh
Laxmanchanda, Telangana
17 Jul 19, 07:09 PM
వరి నారు ఎరుపు రంగు లోకి మారింది. గ్రీన్ గా ఆరోగ్యం గా పెరగాలి అంటే ఏమి చేయాలో చెప్పండి సార్
0
0
0
0
J
J.Shankar
Brahmanapally, Telangana
17 Jul 19, 07:01 PM
0
0
1
0
B
Balaswamy
Telangana
17 Jul 19, 06:57 PM
0
0
0
0
N
Nagaraju
Telangana
17 Jul 19, 06:49 PM
0
0
0
0
G. NAGARAJU
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 06:38 PM
వేరుశనగ పంట వేసి 2 నెలలు అవుతుంది పచ్చ పురుగు ఉద్రిక్తత ఎక్కువగా ఉంది ఏ మందు వాడమంటారు తెలియచేయండి
0
0
0
0
S
Santhosh
Telangana
17 Jul 19, 06:38 PM
0
0
0
0
S
Santhosh
Telangana
17 Jul 19, 06:36 PM
sir dhiniki I'm mandhu kotali
0
0
0
0
G. NAGARAJU
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 06:31 PM
0
0
0
0
Ganesh
Markook, Telangana
17 Jul 19, 06:28 PM
0
0
0
1
Ganesh
Markook, Telangana
17 Jul 19, 06:27 PM
0
0
0
0
Naveen Kumar
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 06:20 PM
నమస్కారం అగ్రి డాక్టర్ గారు ఉల్లి పంట గడ్డ ఉరకం దశలో ఉంది ఉల్లి గడ్డ బాగా మంచి సైజ్ రావాలంటే ఎం చేయాలి మంచి నన్నయత కొరకు మంచి సలహా ఎవ్వంది అలాగే లాస్ట్ గ drip lo ye...
0
0
0
0
C
Chandra
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 05:59 PM
0
1
2
0
M
Mashok
Telangana
17 Jul 19, 05:19 PM
ది
0
0
2
0
M. Laxmanreddy
Telangana
17 Jul 19, 05:16 PM
0
0
1
0
P
Pathuri Raghu
Telangana
17 Jul 19, 05:02 PM
ఇదీ ఎం చెట్టు తెలపండి
0
0
1
0
Manoj
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 04:54 PM
0
0
1
0
Manoj
Andhra Pradesh
17 Jul 19, 04:48 PM
0
0
1
0
S
Santhosh Kumar
Bellampalli, Telangana
17 Jul 19, 04:33 PM
papaya leaves mudutalu vachai sir and pomegranate lo posts ralutundi sir
0
0
2
0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ