ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
Seminis Ansal Tomato (3500 Seeds) Seed
12501250
Syngenta Indra Capsicum (1000 Seeds)
10501270
F1 Maxx Watermelon (1000 Seeds) Seed
17002425
MH Sagar King watermelon seed 50gms
14002100
MH UPL - HYB Okra Taj 042 (250 g) Seed
9001283
ನನ್ಹೆಮ್ಸ್ ಸಿಂಘಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 7000 ಬೀಜಗಳು
16003000
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
12001750
MH Syngenta Sugar queen watermelon (50gm) seed
22303110
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೈಬ್ ಎಫ್ 1 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 250 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ
8051173
ಸಿಂಜೆಂಟಾ TO -1057 ಟೊಮೆಟೊ (3000 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
16002060
ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಪಿ- 310 (ತೇಜ -4) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
350512
ಬಯೋಸೀಡ್ - ವೀರ್ (2182) ಟೊಮೆಟೊ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
12501550
East West HYB Sweet Corn Golden Cob (500 g) Seeds
11001650
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾಲಿನಿ (800 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
520684
Indo American Watermelon Patanagara (25Gm) Seed
230400
ಯುಪಿಎಲ್ - ಎಚ್‌ವೈಬಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
435513
MH Syngenta Augasta watermelon (50 g) Seeds
8001160
ವಿಎನ್ಆರ್ - ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಣಿ 332 (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
400560
ಸೆಮಿನಿಸ್ - 4884 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (1500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
300437
ಎಂಎಹೆಚ್ ವೈ ವರದ (ಎಂಜಿಹೆಚ್ -4) ಸೋರೆಕಾಯಿ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
210309
Welcome 764 Cauliflower (10gm seed)
335640
ಅಂಕೂರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಜಯ್ (10 ಗ್ರಾಂ)
120160
CP Seeds HYB Sweet Corn Golden Sweet Super (1 kg) Seeds
21002750
Kalash - Melody Watermelon 50 g Seed
14002400
ಸೆಮಿನೀಸ್ ಎಲೆಕೋಸು - ಸಂತ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
210296
ಸೆಮಿನಿಸ್ - ಟೊಮೆಟೊ ಆಯುಸ್ಮಾನ್ (3500 ಬೀಜಗಳು) ಬೀಜ
9601078