ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ?
ಫೆನಾಜಾಕ್ವಿನ್ ೧೦ ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಟ್ ೫೭ಇಸಿ @ ೧೦ ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಟಾಕ್ಸಝೋಲ್ 10ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
43
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್