ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಎರಡೂ ಕೀಟಪೀಡೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹೆಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್ ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 1.5% + ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 3.5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 14.5% + ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 7.7% w / w ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಫೆನ್ಪಿರೊಕ್ಸಿಮೇಟ್ 2.5% w / w ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿಯನ್ನು 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
32
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್